Ad image

Świat jest zainteresowany zabezpieczeniami, ale rynek VPN stoi w miejscu

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 Min Read

IDC zaktualizowała taksonomię urządzeń zabezpieczających, co wpłynęło na rozmiar rynku, eliminując przychody z oprogramowania i usług, które nie kwalifikują się do raportowania. Zmiany te zostały zastosowane w pierwszym kwartale 2023 roku. Nowe dane, zawarte w wydaniu Security Appliance Tracker 2Q23, koncentrują się na przychodach z nowego sprzętu oraz przychodach z aktualizacji i odnowienia oprogramowania układowego.

Segmenty Unified Threat Management (UTM) i Firewall były głównymi siłami napędowymi wzrostu rynku w 2Q23, z przychodami wzrastającymi o 9,7% w porównaniu do 2Q22. Rynek systemów zapobiegania włamaniom (IPS) również odnotował wzrost, choć na mniejszą skalę, bo o 2,3% rok do roku. Warto jednak zauważyć, że zarządzanie treścią i wirtualne sieci prywatne (VPN) odnotowały jednocyfrowy spadek w tym samym okresie.

Mimo ograniczeń w łańcuchu dostaw, które wpłynęły na rynki oparte na sprzęcie, IDC jest optymistycznie nastawione co do przyszłości rynku urządzeń zabezpieczających. Carlo Dávila, kierownik ds. badań w IDC, podkreśla, że platformy bezpieczeństwa oparte na sprzęcie pozostają kluczowym elementem strategii inwestycyjnej klienta w zakresie cyberbezpieczeństwa, co sugeruje zdrowe tempo wzrostu w nadchodzących latach.

Z perspektywy regionalnej, region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) osiągnął imponujące wyniki, z przychodami wzrastającymi o 11,8% w porównaniu z tym samym kwartałem w 2022 roku. Region Ameryki również odnotował solidny wzrost, z przychodami wzrastającymi o 10,3%, przy czym Stany Zjednoczone, Kanada i Ameryka Łacińska osiągnęły szczególnie dobre wyniki.

Top 5 firm, Worldwide Security Appliance Total Market Revenue, Market Share and Growth, drugi kwartał 2023 (przychody w milionach USD)
Sprzedawca 2Q23 Przychody Udział w rynku w 2Q23 2Q22 Przychody Udział w rynku w 2Q22 2Q23/2Q22 Wzrost
 
1. Fortinet* 897,64 USD 21,3% 745,92 USD 19,1% 20,3%
1. Sieci Palo Alto* 883,61 USD 21,0% 795,01 USD 20,3% 11,1%
3. Cisco 535,94 USD 12,7% 504,40 USD 12,9% 6,3%
4. Check Point 315,81 USD 7,5% 313,34 USD 8,0% 0,8%
5. Huawei 144,97 USD 3,4% 132,54 USD 3,4% 9,4%
Reszta rynku 1,435,25 USD 34,1% 1 424,27 USD 36,4% 0,8%
Łącznie 4 213,22 USD 100,0% 3 915,47 USD 100,0% 7,6%
Źródło: IDC Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker Q2 2023, 7 września 2023
* IDC deklaruje statystyczny związek na światowym rynku urządzeń zabezpieczających, gdy istnieje różnica 1,0% lub mniej w udziale przychodów lub dostaw między dwoma lub więcej dostawcami.

Dynamiczny wzrost rynku urządzeń zabezpieczających w 2023 roku jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Optymistyczne prognozy IDC wskazują, że trend ten ma szansę utrzymać się w nadchodzących latach, a innowacje technologiczne i rozwój w dziedzinie bezpieczeństwa IT będą nadal napędzać rynek do przodu.