Sztuczna inteligencja – technologia, która przekształca ludzki potencjał w biznesie

Jak wskazuje raport Accenture Technology Vision 2024, za sprawą humanizacji technologii - możliwej m.in. dzięki dynamicznym postępom w rozwoju sztucznej inteligencji - świat stoi w obliczu potężnego przełomu technologicznego wraz z przesunięciem granic wydajności i kreatywności. Gen AI może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6-8 bilionów dolarów optymalizując niemal połowę czasu pracy (44 proc.) w organizacjach i zwiększając wydajność w 900 zawodach.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
6 min

Jak wskazuje najnowszy raport Accenture Technology Vision „Human by Design. Jak sztuczna inteligencja rozwija ludzki potencjał”, technologia po fali dynamicznego rozwoju – zwłaszcza w dziedzinie generatywnej AI – nabiera coraz bardziej ludzkiego charakteru i coraz silniej koncentruje się na człowieku, zwiększając jego potencjał oraz oferując nowe możliwości rozwoju i transformacji biznesu. Generatywna sztuczna inteligencja może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6-8 bilionów dolarów poprzez optymalizację niemal połowy czasu pracy (44 proc.) w organizacjach oraz zwiększenie wydajności w 900 zawodach.

– Rozwój sztucznej inteligencji, technologii przestrzennych oraz systemów detekcji ruchu umożliwia projektowanie rozwiązań coraz lepiej naśladujących ludzkie umiejętności i coraz ściślej zintegrowanych z naszym życiem. Pozwala skupić się na człowieku oraz zwiększać jego możliwości, umożliwiając realizację tego, co do tej pory było nieosiągalne. Humanizacja technologii wpłynie na transformację obejmującą sposób, w jaki ludzie pracują, żyją i uczą się, a także uruchomi falę bezprecedensowych zmian w świecie biznesu, we wszystkich branżach – od handlu detalicznego i rozrywki po medycynę i produkcję. Firmy, które już dziś realizują transformację swojej działalności, wykorzystując podejście „human by design”, przyczynią się do redefinicji tego, co oznacza bycie liderem biznesumówi Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer w Accenture.Technologie skoncentrowane na człowieku – takie jak generatywna sztuczna inteligencja – mogą napędzać wzrost ludzkiego potencjału oraz zaoferować wiele nowych możliwości w zakresie rozwoju biznesu i generowania korzyści społecznych. Niezbędne jest jednak przestrzeganie zasad humanizacji technologii, które zapewniają jej sprawiedliwe i odpowiedzialne wykorzystaniedodaje.

4 trendy związane z procesem humanizacji technologii na 2024 rok wg Accenture:

  1. A Match Made in AI: Reshaping our relationship with knowledge. Dane ulegają reorganizacji w sposób, który odzwierciedla rozumowanie człowieka, a nawet naśladuje ludzką kreatywność. Dzięki temu zamiast ogromnej liczby wyników wyszukiwania, użytkownicy otrzymają gotowe, spersonalizowane odpowiedzi w formie porad, podsumowań, esejów, obrazów, a nawet dzieł sztuki. Nowe metody wyszukiwania informacji pozwalają otrzymywać wyniki w formie syntezy. Liderzy, którzy zmienią podejście do danych i dostarczą pracownikom narzędzia do ich przetwarzania, oparte na sztucznej inteligencji, osiągną istotny wzrost wydajności oraz znaczącą przewagę konkurencyjną.
  2. Meet My Agent: Ecosystems for AI. Ten trend odzwierciedla świat, w którym agenci AI działają w imieniu ludzi i współpracują w ramach połączonego ekosystemu. Zautomatyzowani agenci sztucznej inteligencji nie tylko pomagają i doradzają użytkownikom, ale również podejmują działania w ich imieniu – zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym. Zaangażowanie agentów AI umożliwi firmom wzrost wydajności pracowników oraz generowanie ogromnej wartości dodanej. Wśród ankietowanych w badaniu Accenture dyrektorów zarządzających, 96 proc. uważa, że wykorzystanie ekosystemów agentów AI będzie szansą na znaczący rozwój organizacji w ciągu najbliższych trzech lat. 
  3. The Space We Need: Creating value in new realities. Wraz z wykorzystaniem technologii obliczeń przestrzennych, metaversum, cyfrowych bliźniaków i rzeczywistości AR/VR (augmented reality/virtual reality) następuje rozszerzenie środowisk, które umożliwiają interakcje użytkowników, z 2D do 3D. To pozwala tworzyć nowe bogate i wciągające światy. Nowe przestrzenie i doświadczenia, łączące świat fizyczny i cyfrowy, umożliwią dodatkowe formy interakcji, napędzą innowacyjność oraz zoptymalizują sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i uczymy się. Zgodnie z badaniem Accenture, jedna trzecia konsumentów w branży handlu detalicznego (33 proc.) wyraziła zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań opartych na technologii obliczeń przestrzennych w trakcie zakupów.
  4. Our Bodies Electronic: A new human interface. Wykorzystanie innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań technologicznych – takich jak urządzenia ubieralne AI (AI-powered wearables), systemy neurotechnologiczne do komunikacji na linii mózg-komputer oraz narzędzia umożliwiające śledzenie ruchu ciała i gałek ocznych – pozwoli na lepsze zrozumienie ludzi i ich intencji, umożliwiając transformację naszego życia i pracy. 94 proc. dyrektorów zarządzających ankietowanych w badaniu Accenture uważa, że technologie wykorzystujące nowy rodzaj interfejsu użytkownika pozwolą lepiej zrozumieć zachowania i intencje konsumentów, a także wpłyną na ułatwienie interakcji na linii człowiek-maszyna.

– Raport jasno wskazuje, że jedynie dalsze inwestowanie w nowoczesne technologie chmurowe otwiera organizacje na świat AI. Ważne jest aby wszystkie innowacje zostawały wprowadzane zgodnie ze strategią firmy i z myślą o dalszym rozwoju organizacji. Nie warto skupiać się na przenoszeniu poszczególnych elementów biznesu do modelu chmurowego, lecz na budowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa cloud-first. Jednocześnie, wprowadzając nowe rozwiązania, firmy będą musiały równoważyć dynamiczność z koniecznością zachowania ostrożności. Kwestie bezpieczeństwa są nieodzownym elementem w drodze do sukcesu oraz czynnikiem budującym zaufanie między ludźmi a technologią podpowiada Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, Accenture w Polsce.

Jak wynika z badania Accenture, 93 proc. dyrektorów zarządzających uważa, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, kluczowe jest wprowadzanie przemyślanych innowacji.

 – Firmy posiadają wartościowe i unikalne dane, które chcą wykorzystywać w interesie klientów, pracowników, partnerów i inwestorów. Dla współczesnych przedsiębiorstw opartych na danych to istotna wartość, którą mogłyby odblokować dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. 95 proc. dyrektorów zarządzających uważa, że Gen AI skłoni przedsiębiorstwa do modernizacji ich systemów IT. Dzięki temu firmy będą mogły w pełni wykorzystać biznesowy potencjał danych i rozwijać działalność w oparciu o model data-driven businesskomentuje Dawid Osiecki, Managing Director Data&AI, Accenture w Polsce.

Wyniki raportu Accenture Technology Vision 2024 zaprezentowane zostały przez Paula Daugherty podczas tegorocznych targów technologicznych Consumer Electronics Show 2024, które odbyły się w Las Vegas w dniach 9-12 stycznia 2024 r. Aby śledzić relacje z targów CES 2024 kliknij tutaj.