- Reklama -

TAX FREE – nowa forma zwrotu podatku podróżnym

Zobacz

- Reklama -

Ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu  – to główne korzyści nowego TAX FREE, który zacznie działać od 1 stycznia 2022 r.

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie w formie papierowej, od przyszłego roku w formie elektronicznej.

Już 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Mają je między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

– Z nowego rozwiązania skorzystają przedsiębiorcy, jak i podróżni. Nowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VATmówi wiceminister finansów, szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Czym jest TAX FREE

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest dla:

·         podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,

·         otrzymał paragon z kasy rejestrującej,

·         wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Jak jest teraz

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE.

Sprzedaż z TAX FREE na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREEparagonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty TAX FREEbędą elektroniczne.

Zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online zarówno przez sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż
w systemie TAX FREE.

Czas na dostosowanie się do nowych zasad

Pół roku przed wejściem w życie nowych zasad, czyli od 1 lipca 2021 r., przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE, będą mogli rejestrować się na platformie PUESC, aby dostosować swój biznes do nowych przepisów.

Korzyści dla przedsiębiorców i podróżnych

Dla biznesu to:

·         szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE,

·         uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,

·         ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Dla podróżnych to:

·         skrócenie czasu obsługi,

·         szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych,

·         elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie TAX FREE zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy
o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy:

·         Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE.

·         Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Przeczytaj też: Kościński: TAX FREE w formie elektronicznej uszczelni system podatkowy

źródło: Wydział prasowy Ministerstwa Finansów
- Reklama -

Polecamy

- Reklama -