UE dąży do uregulowania rynku cyfrowego. Bing i iMessage na celowniku

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

DMA to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu uregulowanie działań dużych firm technologicznych w Europie. W ramach tej ustawy, określone “strażniki” – czyli giganci technologiczni – muszą spełniać pewne wymogi, takie jak zapewnienie łatwego dostępu do swoich systemów dla mniejszych dostawców usług. Microsoft i Apple, jako dwie z największych firm technologicznych na świecie, znalazły się w kręgu zainteresowania UE w kontekście DMA.

Jednak zarówno Microsoft, jak i Apple, wyrażają pewne zastrzeżenia. Twierdzą, że ich usługi, Bing i iMessage, są zbyt małe, by podlegać regulacjom DMA. Argumentują, że te konkretne produkty nie mają tak dużej dominacji na rynku, jak mogłoby się wydawać.

Ankieta jako narzędzie badawcze – Bing i iMessage

Jak donosi Reuters, aby zbadać te twierdzenia, organy antymonopolowe UE postanowiły przeprowadzić ankietę wśród użytkowników oraz konkurentów Bing i iMessage. Chcą zrozumieć, jak ważne są te usługi dla firm i użytkowników końcowych oraz jakie miejsce zajmują na rynku w porównaniu z innymi podobnymi produktami.

Nie tylko Bing i iMessage zostały wzięte pod uwagę. Microsoft musi również odpowiedzieć na pytania dotyczące przeglądarki Edge oraz Microsoft Advertising. Kluczowe pytania ankiety dotyczą tego, czy firmy polegają na tych usługach w swojej działalności oraz jakie miejsce zajmują one w ekosystemie technologicznym.

Nadchodzące kroki

Z naciskiem na czas, respondenci mają zaledwie tydzień na udzielenie odpowiedzi. To świadczy o determinacji Komisji Europejskiej w dążeniu do szybkiego rozwiązania tej sprawy. Oczekuje się, że całe dochodzenie zostanie zakończone w ciągu najbliższych pięciu miesięcy.

W miarę jak technologia staje się coraz bardziej integralną częścią naszego życia, takie dochodzenia podkreślają znaczenie transparentności i uczciwej konkurencji. Biorąc pod uwagę wagę obu firm w globalnym krajobrazie technologicznym, wyniki tego dochodzenia będą miały dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości rynku cyfrowego w Europie.