Zaskakujące odkrycie – Internet może naprawdę czynić ludzi szczęśliwszymi

W trwającym 16 lat globalnym badaniu, obejmującym 2,4 miliona osób z 168 krajów, naukowcy odkryli, że dostęp do Internetu może znacząco poprawić wskaźniki dobrego samopoczucia, takie jak satysfakcja z życia czy poczucie celu. Odkrycia te rzucają nowe światło na debatę dotyczącą wpływu cyfrowych mediów na nasze życie, podważając utarte przekonania o ich negatywnym wpływie na zdrowie psychiczne.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
3 min

W świecie zdominowanym przez cyfrowe technologie i ciągłą obecność w mediach społecznościowych, postrzeganie Internetu jako narzędzia szkodliwego dla naszego zdrowia psychicznego wydawało się niemal niepodważalne. Jednakże, wyniki opublikowane 13 maja w czasopiśmie “Technology, Mind and Behaviour”, pochodzące z najnowszego, trwającego 16 lat badania, rzucają nowe światło na tę kwestię, kwestionując powszechnie przyjęte przekonania.

Badanie, w którym uczestniczyło 2,4 miliona osób z 168 krajów, prowadzone corocznie od 2006 do 2021 roku, zostało zainicjowane przez Andrew Przybylskiego, badacza z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Celem projektu było zbadanie, w jaki sposób dostęp do Internetu wpływa na różne aspekty dobrego samopoczucia, takie jak satysfakcja z życia czy poczucie celu. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych badań, które koncentrowały się na populacji młodzieżowej w krajach anglojęzycznych, to badanie poszerzyło perspektywę o globalny zasięg.

Wyniki badania są zaskakujące. Osoby, które miały dostęp do Internetu, osiągały średnio o 8% wyższe wyniki w zakresie satysfakcji z życia oraz pozytywnych doświadczeń, w porównaniu do osób bez dostępu do sieci. Markus Appel, psycholog z Uniwersytetu w Würzburgu, podkreśla, że Internet, mimo swojej złej sławy, nie wykazuje jednoznacznie negatywnych skutków dla naszego samopoczucia. “Jeśli media cyfrowe byłyby tak destrukcyjne, jak często się przypuszcza, wyniki na szeroką skalę byłyby jednoznaczne. Tymczasem obserwujemy korzyści zbliżone do tych, jakie daje spacer na łonie natury,” mówi Andrew Przybylski.

Jednak nie wszystkie wyniki są jednoznacznie pozytywne. Badanie wykazało, że młode kobiety w wieku 15-24 lata, korzystające z Internetu, były średnio mniej zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania w porównaniu do osób niekorzystających z sieci. Przybylski sugeruje, że może to wynikać z tego, że osoby czujące się osamotnione lub nieakceptowane w swojej społeczności, szukają ukojenia w świecie online.

Badanie to otwiera drogę do dalszych badań nad wpływem Internetu na różne grupy społeczne oraz w różnych kontekstach kulturowych. Potrzebne są dalsze analizy, aby zrozumieć, czy obserwowane związki są przyczynowe, czy też wynikają z innych, niezbadanych jeszcze czynników.

Nie da się ukryć, że badanie to wprowadza nową perspektywę w debatę na temat regulacji korzystania z mediów cyfrowych, zwłaszcza w kontekście młodych ludzi i edukacji. Tobias Dienlin z Uniwersytetu Wiedeńskiego zauważa, że różnorodność kanałów i sposobów korzystania z Internetu może mieć zróżnicowany wpływ na nasze samopoczucie. “Nie możemy traktować Internetu jako monolitu – różne jego aspekty mają różne skutki dla użytkowników,” mówi Dienlin.

- Advertisement -
Ad image