- Reklama -

Wyniki book-building’u na akcje Creotech Instruments: duże zainteresowanie inwestorów

Zobacz

- Reklama -

Creotech Instruments S.A. zakończył proces book-building’u, ustalając ostateczną wartość ceny emisyjnej w maksymalnej wysokości 61 zł za akcję. Do inwestorów trafi pełna pula oferowanych przez Spółkę 185.000 akcji zwykłych serii H.

Na podstawie rekomendacji firmy inwestycyjnej Spółka dokonała także następującego podziału oferowanych akcji na poszczególne transze:
·       161.902 (87,5 proc. Akcji Nowej Emisji) w Transzy Dużych Inwestorów);
·       15.000 (8,1 proc. Akcji Nowej Emisji) w Transzy Pracowniczej);
·       8.098 akcji (4,4 proc. Akcji Nowej Emisji) w ramach Transzy Małych Inwestorów).

Średnia wielkość redukcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 96,25%.

Środki pozyskane z emisji akcji serii H Spółka zamierza przeznaczyć m.in. na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesieniem na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat w celu stworzenia własnej oferty modułowych platform satelitarnych, zakup trzeciej linii produkcyjnej, a także na dalszy rozwój biznesu.

– Bardzo cieszy nas sukces oferty i ogromne zainteresowanie inwestorów widoczne w trakcie book-building’u. Już w pierwszym dniu popyt kilkakrotnie przewyższał liczbę oferowanych akcji. Dziękujemy wszystkim inwestorom za okazane nam zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania rynku wobec naszej spółki i jak najlepiej realizować przyjętą strategię rozwoju. Pozyskany kapitał umożliwi nam jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.  Powodem do dumy jest dla nas także tak mocny udział naszych pracowników w objęciu emisji, bowiem to potwierdza, że udało nam się zbudować firmę, w którą wierzą jej pracownicy i się z nią identyfikują.mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Formalny przydział nowo emitowanych akcji serii H zostanie przeprowadzony do 20 kwietnia. Od 14 do 16 kwietnia będą przyjmowane zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów oraz w Transzy Pracowniczej. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 11,66 proc. podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Dom Maklerski Navigator S.A.

Po zamknięciu oferty i dokonaniu przydziału akcji, Creotech Instruments S.A. rozpocznie przygotowania do wprowadzenia wszystkich akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, co prawdopodobnie nastąpi w III kwartale br.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 lotnych misjach kosmicznych – z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje Spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do potrzeb klienta.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -