5 pytań do Zbigniewa Bigaja, Blulog

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 7 min
7 min
Brandsit: Czym jest technologia RF?  Zbigniew Bigaj, Współzałożyciel i szef działu R&D w Blulog:
RF (z ang. Radio Frequency) to fizyczna platforma, służąca do transmisji informacji, podobnie zresztą jak Wi-Fi czy Bluetooth. Funkcjonuje to w następujący sposób, że dane są z jednej strony przekazywane formie bajtów czy bitów, a z drugiej odbierane, zdekodowane i przekładane na konkretne informacje, działanie w aplikacji czy element funkcjonalny urządzenia. Sama technologia jest oczywiście znana od bardzo dawna i każdy ma z nią styczność. Wykorzystują ją bowiem odbiorniki radiowe, telewizory, telefony komórkowe czy laptopy.

Jednak, żeby dostarczyć informacje związane z parametrami, ich identyfikacją z danym obiektem, z czasem i z innymi elementami funkcjonalnymi urządzenia, potrzebny jest protokół komunikacyjny. Każdy protokół ma jakąś swoją specyfikę działania związaną z tym do czego kanał ma służyć np. wspomniany Bluetooth wymaga sparowania ze sobą urządzeń, aby mogły wymieniać między sobą określone dane.

Bazując na potrzebach firm, do których kierujemy nasze produkty, problemach, jakie napotykają i wizji, jak rozwiązanie ma działać, stworzyliśmy autorski, zabezpieczony protokół komunikacyjny BluSand, czyli BS. Było to konieczne, ponieważ istniejące protokoły nie byłyby w stanie obsłużyć tak wielu warstw informacji, opisujących parametry, urządzenia czy sposób ich działania. A dodatkowo wszystko musi być zawarte w bardzo krótkiej strukturze binarnej, żeby tysiące urządzeń w jednym czasie i jednym miejscu mogły się ze sobą efektywnie komunikować. Jednocześnie nasza technologia jest na tyle uniwersalna, że może znaleźć zastosowanie w bardzo wielu branżach. Można ją stosować z urządzeniami o innych funkcjonalnościach niż np. odbiorniki naszej, produkcji. Na bazie naszego protokołu urządzenia mogą się komunikować i parametryzować na dowolnym poziomie, wykorzystywać różne kanały komunikacyjne itp. Produkt jest niewielki i niepozorny, ale ma potężne możliwości.

W jaki sposób technologia wykorzystująca łączności radiowe może poprawić funkcjonowanie firm logistycznych?

Technologia łączności wykorzystująca fale radiowe pozwala w czasie rzeczywistym monitorować i dostarczyć wiele parametrów przesyłek w firmach logistycznych. Te najważniejsze to temperatura, wilgotność, naświetlenie oraz lokalizacja. Technologia ta może poprawić czas reakcji na wszelkie odstępstwa od normy. Efekty tego są często bardzo wymierne. Mówiąc najbardziej ogólnie, wpływa to na optymalizację łańcucha dostaw – minimalizację strat, zapobieganie opóźnieniom, przestojom. Proces monitorowania parametrów jest zautomatyzowany, więc nie angażuje pracowników. Ma to dwie zalety: oszczędność czasu, ale też minimalizowanie ryzyka błędów ludzkich czy manipulacji informacjami. Dodatkowo, jeśli mówimy o logistyce związanej z produktami spożywczymi, dzięki technologii można dostarczyć klientowi końcowemu (czyli np. sieci handlowej, sklepowi), pełną informację o danym produkcie z całego procesu logistycznego, łącznie z jego kondycją jakościową.

Jak wykorzystanie technologii z łącznością radiową, np. protokołu BS, wpływa na łańcuchy dostaw?

Możemy przekazać różne parametry dotyczące konkretnego produktu, generowane na każdym poziomie procesu – od produkcji, przez transport, magazynowanie, po dostarczenie do detalistów, pochodzące z wielu różnych źródeł, ale za pośrednictwem jednego systemu. Można więc śledzić warunki, w jakich dany produkt został wyprodukowany, przechowywany, transportowany. To dość skomplikowane, bo logistyka jest cały czas w ruchu, magazyny są rozproszone po całym świecie, więc przesył danych jest często ograniczony, ale znaleźliśmy na to sposób. Potem dane z urządzeń trafiają do bazy danych, następnie do systemu informatycznego i na końcu do aplikacji, pokazującej je w przejrzystej formie.

Można dzięki temu usprawnić łańcuchy dostaw, na przykład nie tracąc czasu na ręczne sprawdzanie parametrów poszczególnych przesyłek. Każdy kierownik magazynu, osoby odpowiedzialne za jakość czy inne osoby upoważnione, mają wgląd w pomiary w czasie rzeczywistym i widzą, co się w danym momencie dzieje, np. gdzie dany produkt się znajduje czy na jakie czynniki jest narażony. W ten sposób jesteśmy w stanie monitorować magazyny, hale produkcyjne, hale w hurtowniach, iceboxy, pojazdy i oczywiście pojedyncze paczki.

Dużym wyzwaniem w łańcuchu dostaw od wielu lat jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Stosowanie tego rodzaju technologii ma właśnie za zadanie optymalizację procesów logistycznych i eliminowanie słabych punktów, które przyczynią się do ograniczenia strat. Dzięki systemowi ColdFinder jesteśmy w stanie monitorować wiele różnych czynników, które mają wpływ na stan żywności na poszczególnych etapach. Wariantów wykorzystania technologii jest jednak znacznie więcej poza obszarem związanym z produktami spożywczymi, np. szybkie lokalizowanie produktów czy urządzeń w dużych magazynach.

Która z technologii w logistyce – NFC czy RF – jest bardziej perspektywiczna i dlaczego?

Każda z nich ma swoją specyfikę oraz obszar zastosowań i jedna nie wyklucza drugiej. NFC jest predestynowane do transportu lotniczego, bo to technologia pasywna, nie emituje sygnałów radiowych mogących zakłócić działania systemów pokładowych. Drugi obszar to transport jednorazowy, czyli dostarczenie paczki do klienta końcowego bez szansy zwrotu rejestratora. NFC nie wymaga dostępu do bazy, aby można było za pomocą odbiornika, np. smartfona ze specjalną aplikacją, wyciągnąć dane z urządzenia, sprawdzić parametry paczki czy wygenerować raport. Obszarem zastosowania mogą być tu np. produkty farmaceutyczne, które muszą posiadać raport temperaturowy z przebiegu całego procesu logistycznego.

Technologia RF, wykorzystywana np. przez takie rozwiązania, jak BluSand, pozwala na przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym. Sprawdzi się ona więc w procesach szybko zmiennych i masowych, bez ingerencji w otoczenie i infrastrukturę. Dzięki niej możemy na bieżąco kontrolować różne parametry przesyłek, produktów magazynowanych, przebieg procesów, warunki otoczenia, bardzo precyzyjnie i na dużych albo trudno dostępnych powierzchniach. Poza sytuacjami, o których wspominałem przy NFC, technologia RF jest bardziej uniwersalna w swoim zastosowaniu.

Jak zmienia się zainteresowanie tą technologią, biorąc pod uwagę doświadczenia Blulog?

Zainteresowanie technologią to oddzielna kwestia. My kreujemy rozwiązanie i pokazujemy funkcjonalność. Użytkowników interesuje efekt końcowy, mierzalne wartości, jakie wnoszą do ich biznesu, a nie technologia. Dlatego prezentujemy rozwiązanie, które działa zgodnie z ich wyobrażeniem.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz