Ad image

Action w I kwartale 2017

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min

I kwartał to  zazwyczaj w Spółce odzwierciedlenie wydarzeń z roku poprzedniego i wdrażanie biznesplanu na rok obecny. Dla Spółki Action S.A., rok 2016 był wyjątkowo trudny. Mimo to, Spółka konsekwentnie idzie naprzód i stara się uzupełniać braki.

Grupa Kapitałowa Action S.A. wypracowała w analizowanym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 434 229 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 24 633 tys. zł oraz wynik netto na poziomie -17 601 tys. zł.

I kwartał 2017 r. upłynął dla Action S.A. pod hasłem kontynuacji działań restrukturyzacyjnych, zwiększania liczby dostawców i rozbudowy oferty. Działania te, obok stałej optymalizacji kosztów, przyczyniły się do wypracowania przez Spółkę zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 12 020 tys. zł oraz wyniku netto na poziomie -13 501 tys. zł. Oznacza to, że spółka osiągnęła wyniki finansowe zgodne z prognozami przedstawionymi w Planie Restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja i jej efekty

W listopadzie ubiegłego roku Spółka Action S.A. opublikowała Plan Restrukturyzacyjny. Przyjęto w nim dwie prognozy finansowe na lata 2017-2021. Pierwsza w wariancie konserwatywnym, druga w pesymistycznym. Obie są prezentowane w ujęciu rocznym, jednak po uwzględnieniu sezonowości można wyliczyć, że marża i zysk netto to wskaźniki, które w pierwszym kwartale mieszczą się w widełkach zaproponowanych prognoz.

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo dziś rynek oczekuje od nas wymiernych rezultatów procesu restrukturyzacji. Dlatego mam nadzieję, że opublikowane właśnie dane za pierwszy kwartał 2017 roku będą najlepszym dowodem na to, że wprowadzane w naszej strategii zmiany zaczynają przynosić pozytywny i mierzalny efekt – powiedział Piotr Bieliński, Prezes Zarządu Action S.A.

Poziom rozwoju

W pierwszym kwartale 2017 r. Spółka powiększyła o 11 proc. liczbę dostawców, natomiast aż o 72 proc. zwiększyła się liczba indeksów towarów w magazynie spółki.

Zgodnie z podstawowymi założeniami ujętymi w naszym Planie Restrukturyzacyjnym, rezygnujemy z kontraktów nierentownych i obarczonych dużym ryzykiem koncentracji biznesu. W ich miejsce dodajemy do oferty produkty, które wolne są od wymienionych zagrożeń i gwarantują satysfakcjonującą marżę. Warto zauważyć, że strategia ta przynosi dobry rezultat. W pierwszym kwartale 2017 r. utrzymaliśmy stałą liczbę klientów mimo, iż byliśmy już po tradycyjnie dla branży najlepszym okresie końca roku – powiedział Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu Action S.A.

Wdrożenie Planu Restrukturyzacyjnego

Plan Restrukturyzacyjny Action S.A. to otwarta próba odpowiedzi na problemy w branży dystrybucji IT. Zawiera kompletną, dostosowaną do obecnych realiów rynkowych, strategię rozwoju Action, której celem jest skuteczne przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych.

Chcemy ponownie wprowadzić Action na ścieżkę dynamicznego wzrostu, jest to nadrzędnym zamiarem prowadzonej przez nas restrukturyzacji. Dlatego, wdrażamy pierwsze działania przedstawione w naszym planie. Jednocześnie prowadzimy dialog z Radą Wierzycieli, aby wspólnie wypracować optymalną dla wszystkich stron strategię przeprowadzenia naszej spółki przez trudny proces restrukturyzacji – podsumował Piotr Bieliński, Prezes Zarządu Action S.A.