Ad image

Apple chce wyjątków od nowego prawa w UE. Czy to koniec wyłączności Apple na iOS?

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 Min Read

Ustawa o Europejskich Rynkach Cyfrowych ma na celu zapewnienie bardziej otwartego i sprawiedliwego rynku cyfrowego w UE, zwiększając konkurencję i ograniczając monopolistyczne praktyki. Obejmuje ona “strażników”, czyli duże firmy technologiczne, które mają znaczący wpływ na rynek. Apple, jako strażnik, podlega surowym zasadom, mającym na celu zapobieganie nadużyciom rynkowym.

Potęga zbudowana na dedykowanym software ulegnie nowemu prawu?

Apple teraz argumentuje na rzecz pewnych wyjątków w swoich usługach, takich jak App Store i iMessage, sugerując, że pełna zgodność z DMA może ograniczyć ich zdolność do innowacji i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Firma twierdzi, że nie powinna udostępniać innym firmom swojego systemu operacyjnego iOS. To stanowisko wywołuje pytania o równowagę między regulacjami a autonomią firm.

Dylemat bezpieczeństwa i innowacji

Apple podnosi ważny argument dotyczący bezpieczeństwa i innowacji. Firma argumentuje, że zezwolenie na aplikacje zewnętrzne w iOS może narazić użytkowników na ryzyko, oraz ograniczyć jej zdolność do wprowadzania innowacji. Jednakże, zwolennicy DMA argumentują, że takie wyjątki mogą utrzymać status quo i ograniczyć konkurencję.

Ta debata ma bezpośredni wpływ na konsumentów i rynek. Z jednej strony, wyjątki mogą pozwolić Apple na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości. Z drugiej strony, ograniczenie konkurencji może wpłynąć na wybór konsumentów i innowacje rynkowe.

Kwestia, czy Apple powinno otrzymać wyjątki od DMA, jest złożona i wielowymiarowa. Wymaga zważenia interesów bezpieczeństwa, innowacji, konkurencji rynkowej i praw konsumentów. Jak będzie wyglądała przyszłość cyfrowego rynku w UE, zależy od tego, jak zostaną rozwiązane te kwestie.