Asseco SEE – Co kryje się za spadkiem zysku netto w II kwartale?

Asseco SEE – Co kryje się za spadkiem zysku netto w II kwartale?

Asseco South Eastern Europe (ASEE) jest jednym z wiodących graczy na rynku technologicznym Europy Południowo-Wschodniej i Turcji. Pomimo wyzwań związanych z globalnym krajobrazem gospodarczym, firma kontynuuje rozwój swoich operacji. W II kwartale 2023 r., Assceco SEE odnotowało 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co stanowi spadek w porównaniu do 64,27 mln zł zysku z roku wcześniejszego.

Mimo to, przychody firmy rosły. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale 2023 r. wyniosły 375,53 mln zł, w porównaniu do 349,43 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny również wzrósł, osiągając 54,09 mln zł w porównaniu do 51,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wzrost ten przypisuje się głównie do wzrostu skali sprzedaży we wszystkich segmentach, zarówno w zakresie sprzedaży sprzętu i rozwiązań stron trzecich, jak i sprzedaży własnych usług oraz oprogramowania.

Raport firmy zwraca uwagę na fakt, że wzrost skali działania jest po części efektem konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE, które rozpoczęły działalność w drugiej połowie 2022 r. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w drugim kwartale 2023 roku przychody na poziomie 1,4 mln euro.

W pierwszej połowie 2023 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 92,48 mln zł, w porównaniu do 102,72 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 755,59 mln zł, w porównaniu z 661,1 mln zł rok wcześniej. To świadczy o tym, że firma nadal osiąga wzrost przychodów, pomimo spadku zysku netto.

Asseco South Eastern Europe jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 r. Działa jako holding, zarządzając liniami biznesowymi w firmach IT z sektora Europy Południowo-Wschodniej i Turcji. Prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających.

Mimo niepewnego otoczenia gospodarczego, Asseco South Eastern Europe kontynuuje ekspansję, wprowadzając nowe firmy do swojego portfolio i generując wzrost przychodów. Spadek zysku netto może być jednak znakiem, że firma musi nadal zwracać uwagę na swoją strategię kosztową i rentowność.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów