Rafał Kufieta
R

Specjalista naukowo-badawczy w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie. Zajmuje się tworzeniem modeli sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. Doktor nauk medycznych, specjalista medycyny nuklearnej , młodszy specjalista naukowo - badawczy na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Magister informatyki (specjalizacja z Big Data). Wykładowca licznych przedmiotów na uniwersytetach - głównie medycznych nauk podstawowych, takich jak fizjologia, anatomia, genetyka i innych.
[the_ad_group id="105318"]
MAGAZYN

Podatek VAT w świecie kodu – czy warto płacić VAT w IT?

Rafał Kufieta
[the_ad_group id="105323"]
[the_ad_group id="105326"]