- Reklama -

BCC: Podatki powinny być zmieniane z odpowiednio długim vacatio legis

Zobacz

- Reklama -

Z punktu widzenia polityki rządu w obszarze podatkowym, niewątpliwie ostatnie tygodnie upływają pod hasłem „Nowego Ładu Podatkowego”, którego szczegółów wciąż jednak brakuje.

– W naszej ocenie, sama inicjatywa – jak rozumiemy – głębokiej reformy systemu podatkowego tak, aby był w stanie sprostać nowym wyzwaniom społeczno-gospodarczym, a także aby wspierał przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje, pracę i dążenie obywateli do rozwoju (w tym rozwoju zawodowego) jest jak najbardziej słuszna. Ważne jest jednak, aby właściwie dobrać narzędzia do realizacji tych celówmówi Michał Borowski, minister ds. podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

– Samo obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych dla najuboższych obywateli, czy też podniesienie kwoty wolnej od podatku, przy jednoczesnym podwyższeniu opodatkowania dla osób lepiej zarabiających nie wystarczy na przekazanie tak potrzebnego po pandemii impulsu całej gospodarcewyjaśnia. Również punktowe sterowanie poprzez ulgi i zwolnienia, czy inne preferencje podatkowe dla podatników spełniających określone kryteria nie uwolni potencjału gospodarczego przedsiębiorców w takim stopniu, w jakim byśmy wszyscy tego oczekiwali. To dlatego kompleksowa debata nad systemem podatkowym w nowych czasach i przy nowych wyzwaniach stojących przed naszym krajem jest tak istotna podkreśla minister podatków w Gabinecie Cieni BCC.

Warto zwrócić uwagę na najnowsze dane dotyczące wpływów z tytułu różnego rodzaju podatków sektorowych, które zostały ostatnio wprowadzone, w szczególności w porównaniu do wyników branż dotkniętych daną daniną. – W przypadku podatku cukrowego z jednej strony wyraźnie widać, że wpływy za pierwsze 2 miesiące obowiązywania nowej daniny mogą nie pozwolić na realizację zabudżetowanych na cały rok wartości. Z drugiej strony, widać dość wyraźnie spadki sprzedaży napojów, a tym samym wpływów z tytułu innych podatków w tej branży mówi Michał Borowski.

– Deklarowane idee, czy cele wprowadzania tych podatków (opłat) to jedno, natomiast założenia budżetowe dla wpływów z tego tytułu to drugie. Jeżeli poziom zakładanych wpływów z wprowadzanych ostatnio licznych nowych danin nie będzie zbliżał się do zakładanego przez rząd poziomu, pojawi się pytanie o inne/nowe źródła zniwelowania powstałego niedoboru, tym bardziej, że w wielu przypadkach uzyskiwane wpływy miały zasilać określone fundusze, czy instytucje i realizowane przez nie zadania. Taka sytuacja może stanowić podstawę do poszukiwania dodatkowych wpływów budżetowych poprzez kolejne daninyprzestrzega minister Gabinetu Cieni BCC.

źródło: Business Centre Club

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -