Ad image

Citrix zmienia prezesa

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min

Citrix Systems powiadomił, że Bob Calderoni, Przewodniczący Rady Dyrektorów Citrix, został tymczasowo mianowany Dyrektorem Generalnym i Prezesem firmy ze skutkiem natychmiastowym. Bob Calderoni zastąpił Davida J. Henshalla, który ustąpił ze stanowiska Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz członka Zarządu Spółki.

„Chciałbym podziękować Davidowi za jego wkład w działalność firmy.”powiedział Bob Calderoni. „David doprowadził do kluczowych ulepszeń naszych produktów, a nasze usługi SaaS aktywnie obsługują ponad 11 milionów subskrybentów. Wspierał również firmę i naszych pracowników w trakcie pandemii, jak również skutecznie pozycjonował Citrix, by pomagać klientom w utrzymaniu ich działalności biznesowej. Cały Zarząd dziękuje mu za jego wkład na przestrzeni blisko 20 lat.”

Firma nadal będzie koncentrowała się na migracji działalności do chmury i jej produktów na usługi  SaaS, jak również będzie kontynuowała prace nad rozwiązaniami tworzącymi bezpieczne, cyfrowe środowisko pracy dla swoich klientów.

Ponad 30-letnie doświadczenie kierownicze w sektorze nowych technologii, w tym siedem lat na stanowisku Dyrektora Citrix spowodowało, że Bob Calderoni był naturalnym wyborem na nowe stanowisko. Posiada on ogromną wiedzę na temat produktów Citrix, rynków na których działa firma, jej klientów i kultury organizacyjnej. “Zarząd jest przekonany, że jest właściwą osobą do dalszego kierowania firmą i osiągania dobrych wyników.” — powiedziała Nanci Caldwell, główny niezależny dyrektor Citrix.

Ponadto Ajei Gopal, członek Rady Dyrektorów Spółki wybrany w 2017 r., poinformował o swojej rezygnacji z członkostwa w Radzie z dniem 4 października 2021 r. Dr Gopal, który jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym firmy Ansys, Inc., zrezygnował, by uniknąć potencjalnego konfliktu interesów, który mógłby powstać, gdyż pan Calderoni jest również członkiem zarządu firmy Ansys. W związku z jego decyzją Zarząd firmy Citrix postanowił zmniejszyć ilość swoich reprezentanów do ośmiu osób.

Citrix: wstępne przychody za trzeci kwartał 2021 r.

Na podstawie wstępnych danych finansowych, Spółka spodziewa się, że za trzeci kwartał br. (zakończony 30 września), zaraportuje przychody w wysokości od 765 mln USD do 775 mln USD. Firma przedstawi pełne wyniki finansowe za trzeci kwartał w czwartek 4 listopada 2021 r.