Dołącz już teraz do uczestników Plebiscytu 

BITy 2022

Cyfryzacja firm pędzi naprzód. Może zatrzymać ją bardzo istotna bariera

Udostępnij

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez należącą do Salesforce firmę MuleSoft, wyzwania związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników IT mają obecnie duży wpływ na decyzje dotyczące inwestycji w technologie. Raport pt. „2022 IT Leaders Pulse” pokazuje, że prawie trzy czwarte (73%) kierowników działów informatycznych zgadza się, że pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników IT nigdy nie było trudniejsze, a prawie wszyscy (98%) respondenci twierdzą, że kwestia ta wpływa na decyzje inwestycyjne ich przedsiębiorstwa w zakresie technologii.

W raporcie wskazano również, że dzisiejsi kierownicy działów informatycznych wykorzystują technologię do zapewniania swoim pracownikom i klientom obsługi bardziej dostosowanej do ich potrzeb. Większość (86%) kierowników działów informatycznych twierdzi obecnie, że obsługa, jaką przedsiębiorstwo zapewnia swoim pracownikom i klientom, jest równie ważna jak jej produkty i usługi, a czterech na pięciu respondentów zgadza się, że udoskonalone technologie zorientowane na potrzeby klientów (86%) i pracowników (85%) mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności ich przedsiębiorstw.

– Ciągle zmieniające się warunki ekonomiczne sprawiają, że technologia staje się jeszcze bardziej nieodzowna dla zapewnienia sukcesu firmy w każdym obszarze działalności, w tym w sprzedaży, usługach, marketingu, handlu i ITpowiedział Matt McLarty, globalny dyrektor ds. technicznych, MuleSoft. Ponieważ kierownicy działów informatycznych zmagają się z problemem obsadzania stanowisk w celu sprostania temu dodatkowemu zapotrzebowaniu, tradycyjne działania w tym zakresie stały się niewystarczające. Zamiast tego kierownicy działów informatycznych muszą wprowadzić teraz szersze, obejmujące całą firmę usprawnienia procesów dzięki automatyzacji, które zwiększają innowacyjność, poprawiają obsługę użytkowników i przyspieszają rozwój.

Presja związana z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników IT wpływa na decyzje dotyczące inwestycji w technologie

Prawie dziewięciu na dziesięciu (87%) kierowników działów informatycznych zgadza się, że inwestowanie w ludzi jest niezmiernie ważne. W rezultacie większość respondentów planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w poprawę samopoczucia pracowników IT (82%) i podnoszenie kwalifikacji (78%), przy czym obie te kwestie wyprzedzają zwiększanie zatrudnienia w IT (68%). Wnioski z raportu:

„Wielka rezygnacja” spowodowała luki kompetencyjne w poszczególnych obszarach IT: prawie wszyscy (98%) kierownicy działów informatycznych twierdzą, że spowodowała ona powstanie luk kompetencyjnych w dziale IT w ich przedsiębiorstwie, przede wszystkim w zakresie architektury i rozwiązań informatycznych (60%) oraz zarządzania chmurą i infrastrukturą (45%).

Przedsiębiorstwa realizują projekty związane z automatyzacją i samoobsługą: wielu kierowników działów informatycznych wprowadza automatyzację i samoobsługę, aby rozwiązać problem pogłębiającej się luki kompetencyjnej. We wszystkich branżach 58% przedsiębiorstw automatyzuje zadania i procesy, a 53% umożliwia pracownikom nietechnicznym korzystanie z narzędzi automatyzacji w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Kierownicy działów informatycznych są oceniani pod kątem zapewniania wysokiej jakości obsługi użytkowników: ponad połowa jest obecnie oceniana pod kątem produktywności pracowników (52%), a wielu również pod kątem obniżenia i optymalizacji kosztów (50%), obsługi klientów (48%) oraz komfortu pracowników (46%).

Usprawnienia procesów zwiększają innowacyjność i efektywność

Podczas gdy zapewnienie wysokiej jakości obsługi jest kluczową kwestią, strategia informatyczna i biznesowa zorientowana na potrzeby ludzi wymaga efektywnych procesów. Ponad połowa kierowników działów informatycznych (54%) uważa, że przepływy pracy zachodzące między zespołami informatycznymi i biznesowymi mogłyby zostać znacznie usprawnione. Raport zwraca również uwagę na następujące kwestie:

Istniejące procesy IT stanowią wąskie gardło: dziewięciu na dziesięciu (91%) kierowników działów informatycznych twierdzi, że istniejące procesy informatyczne ograniczają wydajność. Wyzwania związane z procesami są również wymieniane jako czynnik negatywnie wpływający na innowacyjność (91%), wdrażanie technologii (92%), obsługę klientów (92%) i obsługę pracowników (93%).

Usprawnienia procesów są wysoko na liście priorytetów: prawie połowa (46%) kierowników działów informatycznych twierdzi, że usprawnienie procesów jest priorytetem dla ich przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Łączone zespoły zwiększają efektywność procesów: większość respondentów szuka możliwości łączenia zespołów w celu usprawnienia procesów i rozwiązania problemów związanych z procesami. W skład zespołów łączonych wchodzą pracownicy z różnych obszarów – posiadający wiedzę z zakresu technologii i analityki, jak również wiedzę specjalistyczną – którzy są współodpowiedzialni za wyniki biznesowe i technologiczne. Ponad dwie trzecie (69%) przedsiębiorstw utworzyło zespoły łączone lub jest w trakcie ich tworzenia, a 22% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Co więcej, wśród przedsiębiorstw mających już zespoły łączone 63% kierowników działów informatycznych twierdzi, że zespoły te były bardzo skuteczne w pomaganiu działowi biznesowemu w realizacji jego celów.

Automatyzacja oraz narzędzia wymagające niewielkiej ilości kodu lub niewymagające go wcale zwiększają wydajność i usprawniają obsługę użytkowników

Zastosowanie technologii zwiększa możliwości i napędza rozwój działalności. Przedsiębiorstwa wykorzystują najlepsze technologie do zapewnienia nowej jakości obsługi klientów i pracowników. Choć strategia ta pozwala zwiększyć elastyczność, czterech na pięciu (81%) kierowników działów informatycznych przyznaje, że takie podejście oznacza, że ich przedsiębiorstwo musi zmagać się ze złożonością środowiska informatycznego.

Problemy związane z integracją pozostają aktualne: większość kierowników działów informatycznych uważa, że projekty integracji danych lub systemów trwają zbyt długo (66%) i są zbyt kosztowne (69%). Jednocześnie ponad dwie trzecie (68%) przyznaje, że brak integracji danych lub systemów powoduje niespójność w obsłudze klientów. W rezultacie prawie wszyscy (98%) kierownicy działów informatycznych twierdzą, że na decyzje dotyczące nowych inwestycji wpływa możliwość integracji danego narzędzia z istniejącą technologią.

Firmy wykorzystują narzędzia wymagające niewielkiej ilości kodu lub niewymagające go wcale: wielu kierowników działów informatycznych stosuje takie narzędzia, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zapewnianie i testowanie nowej jakości obsługi. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa (96%) korzystają obecnie z narzędzi wymagających niewielkiej ilości kodu lub niewymagających go wcale, a 36% planuje zwiększyć ich wykorzystanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dojrzałość automatyzacji rośnie, ale jest jeszcze pole do usprawnień: wiele przedsiębiorstw wdrożyło automatyzację, aby poprawić obsługę klientów i jakość produktów. Dwie trzecie przedsiębiorstw (67%) w większości lub w pełni zautomatyzowało swoje procesy IT, a wiele z nich wprowadziło podobny poziom automatyzacji w innych obszarach biznesowych – w tym w obsłudze klienta (59%), finansach (60%), marketingu (58%), sprzedaży (56%) i HR (55%). Jednakże odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły pełną automatyzację procesów, pozostaje dość niski – średnio 23% firm twierdzi, że udało im się to osiągnąć we wszystkich obszarach biznesowych.

– Obecna sytuacja ekonomiczna nie pozostawia kierownikom działów informatycznych wyboru – muszą robić więcej za mniej. Narzędzia są po to, aby umożliwić większej liczbie użytkowników tworzenie rozwiązań cyfrowych oraz pomóc ich przedsiębiorstwom w rozwoju przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. Dzięki automatyzacji procesów tam, gdzie jest ona wykonalna, kierownicy mogą szybciej uzyskiwać korzyści oraz przyspieszać wprowadzanie innowacjidodał McLarty.


Metodologia

Raport firmy MuleSoft pt. „IT Leaders Pulse” został opracowany we współpracy z Vanson Bourne na podstawie wywiadów z 1000 kierowników działów informatycznych na całym świecie. Badanie online zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do lipca 2022 r. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Australii, Singapurze, Hongkongu i Japonii. W badaniu wzięli udział tylko odpowiedni kandydaci, którzy zostali zweryfikowani w wyniku rygorystycznego, wielopoziomowego procesu selekcji. Wszyscy respondenci pracują w przedsiębiorstwach z sektora publicznego lub prywatnego, zatrudniających co najmniej 1000 pracowników, i zajmują stanowisko kierownicze średniego lub wyższego szczebla w dziale IT.

Źródło:Salesforce

Zobacz

7 najczęstszych powodów odrzucenia przez bank wniosku o kredyt hipoteczny

Własne M. jest marzeniem niejednego Polaka. Co, jeśli nie...

Kiedy Baltic Pipe osiągnie pełną przepustowość?

Baltic Pipe pełną przepustowość osiągnie w I kwartale przyszłego roku – poinformował w sobotę wicepremier Jacek Sasin. Potwierdził, że realizowany jest przesył gazu tym rurociągiem.

Już nie walczymy z inflacją? Dla kogo jest to sukces?

Cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony. Jednak inflacja w...

Nowy samochód elektryczny z tyskiej fabryki Stellantis trafi do sprzedaży w 2023 r.

Koncern Stellantis, który w fabryce w Tychach przygotowuje produkcję nowych modeli samochodów elektrycznych, podał, że pierwszy z nich, pod marką Jeep, trafi do sprzedaży w 2023 r. W ostatnich dniach tyski zakład informował o wyprodukowaniu 12,5-milionowego pojazdu w swej historii.

Stany Zjednoczone podzielone w kwestii kryptowalut. Gdzie są najbardziej popularne?

Analiza danych Google Trends pokazuje, że zainteresowanie kryptowalutami w...

E-commerce – też popełniasz ten błąd?

Jak wynika z najnowszych danych W3Tech, w języku angielskim...
- Reklama -

REKLAMA