Czas wrogiem Action? Odroczono publikację wyroków sądowych

Action S.A. w restrukturyzacji podał wynik skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie. Zgodnie z danymi, Spółka osiągnęła w minionym miesiącu najwyższe obroty od początku roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Action wyniosły w listopadzie 177 mln zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wynik o 13 mln zł wyższy. Jednak Spółce udało się wypracować wynik o 35 mln zł niższy w ujęciu rok do roku. Marża w tym okresie to 6,6 proc. Od początku roku do końca listopada skonsolidowane przychody ze sprzedaży Action wyniosły 1 549 mln zł.

Ponadto firma poinformowała w oddzielnym raporcie o odroczeniu publikacji dwóch wyroków, na które Action niecierpliwie czeka. Jeden z nich został odroczony do 18 grudnia 2017. Sprawa dotyczy skargi kasacyjnej wniesionej przez Spółkę wobec Urzędu Kontroli Skarbowej. Action zakwestionował decyzję Urzędu dotyczącą podatku VAT w kwocie 6,8 mln zł. Wyrok zostanie wydany przez Naczelny Urząd Administracyjny w Warszawie.

Drugi wyrok 21 grudnia upubliczni Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W tym przypadku dystrybutor wystąpił ze skargą wobec Dyrektora Izby Skarbowej, który nie zakwestionował decyzji Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Sprawa dotyczyła kwoty odliczonego podatku VAT, którego dokonała Spółka. Olsztyński Urząd nie zgodził się, że odliczenie przez Spółkę 22,6 mln zł od podatku było słuszne.

Dzisiaj Spółka miała przedstawić swoje stanowisko wobec planów spłaty wierzytelności, jednak bez znajomości decyzji Sądu w tych dwóch sprawach, Zarząd nie jest w stanie podjąć odpowiednich decyzji.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.