Dlaczego warto wdrożyć system ERP? Korzyści dla firmy

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

System ERP to rozwiązanie, które od lat sprawdza się w wielkich korporacjach. O jego zaletach przekonują się powoli także liczne średnie i niektóre małe firmy. Dlaczego software integrujący dane jest tak pożądany?

Enterprise resource planning (ERP) oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa poprzez integrację kilku lub wszystkich działów i funkcji w organizacji. Polega to na stworzeniu wspólnej bazy danych, z której może korzystać każdy departament. Rozwiązanie jest standardem już w niemal każdej firmie.

Korzyści, jakie daje wspólna baza danych

Prawidłowo wdrożony system klasy ERP przede wszystkim porządkuje i integruje procesy przebiegające w firmie.

Wszystkie niezbędne do zarządzania firmą informacje mamy zgromadzone w jednym miejscu, w sposób uporządkowany. Mamy jedno źródło prawdy o klientach, stanach magazynowych, zamówieniach klientów, rozrachunkach z dostawcami i odbiorcami, przychodach i kosztach. To daje komfort podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne i aktualne dane. Co więcej, wszelkie zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w jednym systemie, dzięki czemu każdy uczestnik ma do nich łatwy dostęp. Możliwe jest też automatyzowanie niektórych procesów poprzez integrację z systemami automatyki czy tworzenie mechanizmów workflow, co minimalizuje ryzyko powstawania pomyłek oraz znacznie przyspiesza obsługę procesu. – mówi Renata Rokita, SI-Consulting

Czas to pieniądz

Automatyzacja księgowań, digitalizacja obiegu faktur czy zamówień czy integracja systemów ERP z systemami sterowania w oczywisty sposób skraca czas obsługi procesu przez użytkowników. To przekłada się na znacznie niższe koszty obsługi procesów.

Ale głównym czynnikiem, który powoduje, że systemy ERP pozwalają na generowanie oszczędności, jest poprawa efektywności tych procesów. Ewidencja operacji biznesowych w czasie rzeczywistym w jednym miejscu powoduje, że można lepiej zarządzać zapasem, optymalizować czas pracy pracowników i urządzeń produkcyjnych, lepiej zarządzać terminowością dostaw, optymalizować wykorzystanie środków finansowych. To jeszcze nie wszystko – nowoczesne systemy ERP dają również nowe możliwości „zajrzenia w przyszłość”. Tzw. analityka predykcyjna pozwala przewidzieć np. przyszłą sytuację finansową firmy, wyniki sprzedaży oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii – Renata Rokita, SI-Consulting

Jak wybrać system ERP? Na co zwrócić uwagę?

Kluczowym kryterium wyboru systemu zintegrowanego nie powinna być jego cena. Najważniejsze jest dopasowanie do wymagań i indywidualnych potrzeb firmy oraz dostępność wszystkich strategicznych funkcji i procesów, zarówno tych bieżących, jak i stanowiących plany rozwojowe. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy system, który bierzemy pod uwagę, ma otwartą architekturę i umożliwia dopasowanie jego funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstwa. – Każde wdrożenie jest wypadkową dążenia do standaryzacji, dzięki której koszty wdrożenia i utrzymania platformy maleją, oraz w uzasadnionych przypadkach dostosowuje system do nietypowych, unikalnych wymagań klienta, które kreują jego przewagę konkurencyjną – mówi Renata Rokita.

System musi nadążyć za dynamicznym rozwojem firmy.

Istotnym aspektem, jaki należy uwzględnić, jest skalowalność systemu. Po pierwsze techniczna: np. pod kątem wydajności czy liczby użytkowników, ale przede wszystkim biznesowa: np. możliwość dołączania kolejnych jednostek, umożliwienie podziału firmy, lub jej integracji z innym podmiotem. Działalność gospodarcza się globalizuje, więc system klasy ERP musi być też gotowy na obsługę wielu walut i języków. Najważniejsze jednak to upewnić się, że producent systemu jest stabilną firmą, która zagwarantuje utrzymanie i rozwój systemu,  bo jest to inwestycja na kilka lat. Dodatkowe bezpieczeństwo daje również sytuacja, kiedy mamy do czynienia z platformą powszechnie wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa, której obsługą może zająć się nie tylko jedna, lecz wiele wyspecjalizowanych firm. Daje to komfort niezależności od decyzji biznesowych jednego dostawcy – mówi Renata Rokita, SI-Consulting

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz