[the_ad_group id="105318"]

Dwucyfrowy wzrost wydatków zwiastuje żniwa w branży ICT

Świat ICT jest w stanie dynamicznego rozwoju, z globalnymi wydatkami osiągającymi prawie 4,7 biliona dolarów w 2022 roku. Pomimo pewnego spowolnienia w 2023 roku, prognozuje się, że branża będzie kontynuować swój wzrost, osiągając 5,7% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) do 2027 roku, zgodnie z danymi IDC.

[the_ad_group id="105318"]

Dwucyfrowy wzrost wydatków zwiastuje żniwa w branży ICT

Świat ICT jest w stanie dynamicznego rozwoju, z globalnymi wydatkami osiągającymi prawie 4,7 biliona dolarów w 2022 roku. Pomimo pewnego spowolnienia w 2023 roku, prognozuje się, że branża będzie kontynuować swój wzrost, osiągając 5,7% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) do 2027 roku, zgodnie z danymi IDC.

Oprogramowanie i usługi informacyjne przewidują się jako najszybciej rozwijające segmenty w branży ICT w latach 2023-2027, z CAGR wynoszącą 11,4%. Firmy technologiczne, po okresie intensywnych inwestycji i zatrudnienia, skoncentrowały się na korekcie kursu, co przynosi owoce w postaci dynamicznego rozwoju. Rynki kapitałowe oraz branża nauk przyrodniczych również odnotowują znaczący wzrost, z CAGR wynoszącą odpowiednio 10,2% i 8,8%.

W 2022 roku, trzy branże, które zainwestowały najwięcej w ICT, to bankowość, sektor publiczny i telekomunikacja, generując łącznie 715 miliardów dolarów wydatków na całym świecie. Oprogramowanie i usługi informacyjne oraz handel detaliczny były kolejnymi co do wielkości branżami pod względem wydatków na ICT, co dało 5 największym branżom łączny udział w ogólnych wydatkach wynoszący prawie 35%.

Z perspektywy technologii, oprogramowanie z 12,0% CAGR będzie napędzać wzrost, szczególnie inwestycje w aplikacje do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zarządzania treścią i oprogramowanie zabezpieczające. Aplikacje sztucznej inteligencji oraz oprogramowanie do integracji i orkiestracji są wśród najszybciej rozwijających się technologii w kategorii oprogramowania.

IDC
źródło: IDC

Stany Zjednoczone zdominują globalny rynek ICT, z prognozowanymi wydatkami na poziomie 2,38 biliona dolarów w 2027 roku. Europa Zachodnia i Chiny będą kolejnymi największymi rynkami, z inwestycjami wynoszącymi odpowiednio 1,19 biliona dolarów i 721 miliardów dolarów. Ameryka Łacińska odnotuje najszybszy wzrost wydatków z pięcioletnim CAGR na poziomie 8%.

Dynamiczny rozwój branży ICT, napędzany innowacjami i inwestycjami w oprogramowanie i usługi informacyjne, przewiduje się jako kluczowy element globalnej gospodarki w nadchodzących latach. Oczekuje się, że Stany Zjednoczone będą kontynuować swoją dominację na rynku, ale inne regiony, takie jak Ameryka Łacińska, również będą odnotowywać znaczący wzrost. W obliczu tych trendów, firmy, rządy i inwestorzy powinni pozostać czujni i gotowi na adaptację w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów