Gospodarki zwalniają, ale IT nie. IDC podtrzymuje prognozy

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
8 min

Światowe przychody z usług IT i biznesowych wzrosną (w stałej walucie) o 5,7% w tym roku i 5,2% w 2023 r. według IDC. W nominalnych przychodach denominowanych w dolarach, opartych na dzisiejszym kursie walutowym, rynek wzrośnie w tym roku o 2%, ze względu na trudności walutowe.

Wzrost rynku w 2022 r. stanowi niewielki wzrost o 12 punktów bazowych w stosunku do prognozy IDC z kwietnia 2022 r. Pięcioletnia złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) ma obecnie wynieść 5,2%, w porównaniu z poprzednią prognozą 4,9%.

IDC podtrzymuje swoje prognozy dla światowego rynku usług nawet w obliczu globalnej recesji. Światowy wzrost PKB pogorszył się od marca/kwietnia i obecnie oczekuje się, że wzrośnie tylko o 2,7% w tym roku i 2,4% w 2023 roku, na podstawie danych z sierpnia. Po odpowiednim dostosowaniu niektórych segmentów geograficznych i rynkowych, IDC pozostaje ostrożnym optymistą, opierając się na lepszych niż oczekiwano raportowanych wynikach dostawców w pierwszych dwóch kwartałach tego roku (w tym przychodach, rezerwacjach i rurociągach) oraz większych efektach rezydualnych pandemii dla branży IT (tj. hybrydowe miejsce pracy, przyjęcie chmury itp.).

Na przykład, w pierwszej połowie 2022 r. mediana wzrostu w ujęciu rocznym w stałej walucie dla 20 największych dostawców IT i usług biznesowych wyniosła ponad 9% (z wyłączeniem przychodów z produktów i innych usług, takich jak usługi inżynieryjne). Ponadto, firmy usługowe nie obniżyły jeszcze znacząco swoich prognoz dotyczących przychodów.

„Podczas gdy warunki gospodarcze dla głównych gospodarek na całym świecie pogorszyły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, biorąc pod uwagę wysokie przychody dostawców usług, rezerwacje i inne wiodące wskaźniki, światowy rynek usług prawdopodobnie będzie kontynuował swoją obecną trajektorię wzrostu” – powiedział Xiao-Fei Zhang, dyrektor programu IDC Worldwide Services Tracker.

IDC obniżyła nieco krótkoterminową stopę wzrostu usług profesjonalnych: w okresie spowolnienia gospodarczego bardziej ucierpią wydatki dyskrecjonalne, ponieważ niektóre projekty będą opóźniane lub odkładane w nieskończoność. Ale częściowo zrekompensuje to potencjalny wzrost po stronie podażowej. Negatywny wpływ będzie odczuwalny głównie w obszarze doradztwa biznesowego: IDC obniżyło stopy wzrostu rynku doradztwa biznesowego o 100 i 40 punktów bazowych odpowiednio w 2022 i 2023 roku. W nadchodzących latach konsulting biznesowy, który ma wzrosnąć między 6% a 8%, znacznie przewyższy całą gospodarkę.

Oczekuje się, że wpływ recesji na dochody firm ITbędzie również minimalny lub marginalny. Firma IDC podniosła stopę wzrostu usług zarządzanych o 40 do 60 punktów bazowych każdego roku, ponieważ usługi zarządzane będą lepiej chronione przed spadkami gospodarczymi, bo mają one kluczowe znaczenie dla nabywców. Ustalanie cen także pomaga, ponieważ dostawcy coraz częściej mogą przenosić wzrost płac na klientów w ramach dużych kontraktów outsourcingowych.

W ramach usług zarządzanych, aplikacje pozostają kluczowym motorem wzrostu, ponieważ pandemia niemal z dnia na dzień wygenerowała miliardy użytkowników cyfrowych na całym świecie, wyczerpując dostępną pulę talentów programistycznych na całym świecie. W związku z tym firma IDC zwiększyła swój pięcioletni CAGR (w stałej walucie) za zarządzanie aplikacjami z 4,5% do 5,2%. Perspektywy rynku outsourcingu związanego z miejscem pracy i infrastrukturą również zostały umiarkowanie skorygowane w górę, ponieważ miejsce pracy w chmurze nadal napędzają silny wzrost, chociaż są to na początku rynki stosunkowo wolno rozwijające się.

Podobnie, stopa wzrostu usług wsparcia została skorygowana w górę tylko nieznacznie w krótkim okresie, ponieważ przychody z usług wsparcia zależą od wieloletnich kontraktów i są znacznie bardziej odizolowane od gwałtownych spadków dostaw sprzętu.

Prognozy dla IT w krajach obu Ameryk

Pod względem geograficznym IDC w dużej mierze zachowało swoje perspektywy dla obu Ameryk. Długoterminowa prognoza Kanady pozostaje niezmieniona, a krótkoterminowa stopa wzrostu została dostosowana, aby odzwierciedlić tempo ożywienia wśród głównych dostawców w Kanadzie. Krótko- i średnioterminowe perspektywy rynkowe Ameryki Łacińskiej uległy znacznej poprawie w tym cyklu: choć wciąż zagrożona jest niepewność gospodarcza i gwałtownie rosnąca inflacja, warunki gospodarcze głównych rynków Ameryki Łacińskiej poprawiły się dzięki rosnącym cenom surowców i energii. Rekompensuje to nieco słabsze perspektywy dla rynku amerykańskiego, gdzie recesja będzie miała wpływ przede wszystkim na doradztwo biznesowe – jego pięcioletni CAGR został skorygowany w dół o prawie 110 punktów bazowych (z 6,2% do 5,1%). Ogólnie przewiduje się, że w nadchodzących latach rynek amerykański nadal będzie rósł od 4% do 5% rok do roku.

Chiny słabsze niż przewidywano

Perspektywy wzrostu dla Azji/Pacyfiku zostały skorygowane w dół o około 10 punktów bazowych każdego roku na kolejne cztery lata. Przewiduje się, że region będzie rósł w tempie około 5,5% każdego roku. W regionie obniżono stopy wzrostu zarówno w Chinach, jak i w Indiach. Ponieważ chińska gospodarka zwalniała w tym roku, tempo wzrostu rynku usług w 2022 r. zostało skorygowane w dół o 130 punktów bazowych do zaledwie 5,2%, a pięcioletni CAGR spadł o ponad 90 punktów bazowych do 6,4%. Dynamika indyjskiego rynku usług również została nieznacznie obniżona w związku z zagrożeniem recesją, a pięcioletni CAGR obniżył się z 8,9% do 8,2%. Perspektywy są korzystniejsze dla reszty regionu, z szybszym niż oczekiwano ożywieniem na dojrzałych rynkach, takich jak Australia i Nowa Zelandia, oraz bardziej dynamicznymi gospodarkami wschodzącymi w Azji Południowo-Wschodniej.

EMEA da sobie radę

Prognoza na 2022 r. dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) została podniesiona umiarkowanie. Perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA) pozostają niezmienione, a wzrost rok do roku wynosi od 6% do 8%. Zagrożenia recesją nieznacznie obniżyły perspektywy dla krajów nieprodukujących ropy naftowej, ale jest to równoważone przez lepsze prognozy dla rynków ropy naftowej, jak również poprawę warunków w Turcji. Perspektywy dla Europy są mieszane. IDC obniżył krótkoterminową perspektywę dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) przy wzroście w 2022 r. na poziomie zaledwie 3,6%, ponieważ warunki gospodarcze w regionie uległy pogorszeniu. Jednak stopa wzrostu Europy Zachodniej została podniesiona o 100 do 200 punktów bazowych każdego roku do ponad 7% w bieżącym roku (w stałej walucie) i 5,5% do 6% wzrostu rocznie przez następne cztery lata, pomimo trudności gospodarczych i geopolitycznych. Chociaż dynamika na każdym rynku jest inna, perspektywy dla wszystkich głównych rynków Europy Zachodniej poprawiły się w porównaniu z marcem/kwieciem, w tym we Francji, Niemczech, krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc, usługi IT będą o wiele bardziej odporne, ponieważ duże europejskie przedsiębiorstwa potrzebują ich do wypełnienia luki cyfrowej. Ponadto rządy będą również finansować inicjatywy cyfrowe poprzez duże programy naprawcze i zwiększone wydatki wojskowe.

„Do tej pory europejski rynek usług wyjątkowo dobrze zniósł burze zakłóceń, co zaowocowało solidnymi wynikami rynku w pierwszej połowie 2022 roku” – powiedział Milan Kalal, starszy kierownik ds. badań w IDC European Services Group. „Popyt był napędzany przyspieszeniem wysiłków w zakresie cyfryzacji w europejskich organizacjach, a także ich ciągłym apetytem na przejście do chmury. Ale teraz nadszedł czas, aby pójść jeszcze dalej. Dzięki szerokiemu wdrożeniu technologii zmieniających model biznesowy organizacje wkraczają teraz w erę cyfrowego biznesu, w której działanie jako firma zorientowana na cyfryzację jest mandatem i strategicznym wyróżnikiem zapewniającym przyszłą odporność”.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *