GPW: podsumowanie sierpnia – gorszy wynik na rynku Catalyst

Grupa GPW podała dzisiaj informacje dotyczące aktywności inwestorów na rynkach Giełdy Papierów Wartościowych w sierpniu. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,5 mld zł w sierpniu 2017 roku, o 18,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 18,5 proc. rok do roku do poziomu 18,3 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w sierpniu 2017 r. poziom 830,2 mln zł, o 18,5 proc. większy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia 2017 roku wyniosła 64 973,76 pkt i była o 35,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,6 proc. rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 102,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc.

W sierpniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 521,4 tys. szt., o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 302,3 tys. szt., co oznacza wzrost o 9,1 proc. wobec sierpnia 2016 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,1 mld zł na koniec sierpnia 2017 roku, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 13,5 proc. do 187,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na BondSpot sięgnęła w sierpniu tego roku 38,7 mld zł i była o 12,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych, notowanych na Głównym Rynku, na koniec sierpnia 2017 roku wyniosła 683 mld zł (160,26 mld EUR). Łączna kapitalizacja 484 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW sięgnęła na koniec sierpnia tego roku 1 408,9 mld zł (330,59 mld EUR).

Na rynku NewConnect w sierpniu 2017 roku zadebiutowały spółki Scope Fluidics, Biztech Konsulting, Nextbike Polska oraz Aquatech, których łączna wartość ofert sięgnęła ponad 33,4 mln zł.

Na Catalyst w sierpniu 2017 roku zadebiutowały obligacje spółki Vivid Games o wartości emisji 10,5 mln zł.

W sierpniu 2017 roku na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.