- Reklama -

Hawe S.A. domaga się od Zarządcy odszkodowania w wysokości 700 tys. PLN

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Hawe S.A. poinformował, że spółka złożyła pozew o zapłatę 700.000 złotych przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi (doradca restrukturyzacyjny numer licencji 37) pełniącemu od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki. Hawe S.A. domaga się odszkodowania za szkodę jaką poniosła – 700 tys. złotych kary od Komisji Nadzoru Finansowego- w wyniku zaniechania przez zarządcę przygotowania szeregu sprawozdań finansowych, do których był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego czego konsekwencją było wykluczenie z obrotu na GPW.

Pozwany wcześniej pełnił funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym (od 23 grudnia 2015 roku),  zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym ( od 11 stycznia 2016 roku) a następnie zarządcy HAWE S.A. (od 07 marca 2016 roku) w postępowaniu restrukturyzacyjnym  Spółki.

– W opinii Zarządu HAWE SA pozwany jako zarządca dłużnika w postępowaniu sanacyjnym dopuścił się szeregu zaniedbań, zaniechań i nieprawidłowości, w wyniku czego Spółka nie wykonała obowiązków sprawozdawczych i nie przekazała uprawnionym podmiotom informacji bieżących i okresowych. Pozwany nie dopilnował, aby spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. W wyniku tych zaniedbań KNF, 27 marca 2018 r. podjęła decyzję o ukaraniu Spółki karą pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. – napisano w komunikacie.

prezes haweZe względu na decyzję sądu dotyczącą otwarcia sanacji i odebrania zarządu własnego, nie mogliśmy  przygotować sprawozdań. Zgodnie więc z prawem restrukturyzacyjnym to zarządca miał obowiązek przeprowadzić ten proces i opublikować sprawozdania spółki. Z niewiadomych dla mnie przyczyn zarządca Pan Wojciech Makuć tego nie zrobił. Skoro spółka została za to ukarana a szkodę ponieśli także jej akcjonariusze w wyniku wykluczenia z giełdy, więc  naturalne, że domagamy się zadośćuczynienia od osoby, która w tym zakresie zawiniła. Warto też przypomnieć, że HAWE SA miała uchwaloną emisję ratunkową na spłatę wierzycieli i rozpoczęty proces dopuszczenia prospektu w KNF. Jestem przekonany, że spółka byłaby obecnie w innym miejscu gdyby nie celowe decyzje podejmowane przez tego zarządcę prowadzące de facto od początku do umorzenia restrukturyzacji.- komentuje Paweł Paluchowski, prezes HAWE SA.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.