Hawe S.A. domaga się od Zarządcy odszkodowania w wysokości 700 tys. PLN

Podobne tematy

Szansa nawet na 100 tys. zł. Trwa XXIII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe...

Słabość złotego uderzy najbardziej we frankowiczów

Złoty przeżywa trudny okres. Polska waluta osłabia się szybko. Dotkliwie odczuwają to frankowicze, którzy nie mogą mieć dobrych nastrojów. Po...

Wybory ryzykiem dla rynków?

Na rynkach panowało przekonanie, że listopadowe wybory w USA są niemal gwarancją hossy. Zakładano, że D. Trupowi będzie bardzo...

Zarząd Hawe S.A. poinformował, że spółka złożyła pozew o zapłatę 700.000 złotych przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi (doradca restrukturyzacyjny numer licencji 37) pełniącemu od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki. Hawe S.A. domaga się odszkodowania za szkodę jaką poniosła – 700 tys. złotych kary od Komisji Nadzoru Finansowego- w wyniku zaniechania przez zarządcę przygotowania szeregu sprawozdań finansowych, do których był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego czego konsekwencją było wykluczenie z obrotu na GPW.

Pozwany wcześniej pełnił funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym (od 23 grudnia 2015 roku),  zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym ( od 11 stycznia 2016 roku) a następnie zarządcy HAWE S.A. (od 07 marca 2016 roku) w postępowaniu restrukturyzacyjnym  Spółki.

– W opinii Zarządu HAWE SA pozwany jako zarządca dłużnika w postępowaniu sanacyjnym dopuścił się szeregu zaniedbań, zaniechań i nieprawidłowości, w wyniku czego Spółka nie wykonała obowiązków sprawozdawczych i nie przekazała uprawnionym podmiotom informacji bieżących i okresowych. Pozwany nie dopilnował, aby spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. W wyniku tych zaniedbań KNF, 27 marca 2018 r. podjęła decyzję o ukaraniu Spółki karą pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. – napisano w komunikacie.

prezes haweZe względu na decyzję sądu dotyczącą otwarcia sanacji i odebrania zarządu własnego, nie mogliśmy  przygotować sprawozdań. Zgodnie więc z prawem restrukturyzacyjnym to zarządca miał obowiązek przeprowadzić ten proces i opublikować sprawozdania spółki. Z niewiadomych dla mnie przyczyn zarządca Pan Wojciech Makuć tego nie zrobił. Skoro spółka została za to ukarana a szkodę ponieśli także jej akcjonariusze w wyniku wykluczenia z giełdy, więc  naturalne, że domagamy się zadośćuczynienia od osoby, która w tym zakresie zawiniła. Warto też przypomnieć, że HAWE SA miała uchwaloną emisję ratunkową na spłatę wierzycieli i rozpoczęty proces dopuszczenia prospektu w KNF. Jestem przekonany, że spółka byłaby obecnie w innym miejscu gdyby nie celowe decyzje podejmowane przez tego zarządcę prowadzące de facto od początku do umorzenia restrukturyzacji.- komentuje Paweł Paluchowski, prezes HAWE SA.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.