Ile kosztuje utrzymanie rachunku inwestycyjnego?

4 min

Inwestowanie na giełdzie i innych rynkach finansowych to dobry sposób, by zabezpieczyć swoje oszczędności. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z tego typu transakcjami, jak również o obowiązkowych opłatach, które mogą wpłynąć na ostateczne wyniki.

Co składa się na koszty prowadzenia rachunku inwestycyjnego?

Najważniejszą opłatą, która wpływa na łączne koszty prowadzenia rachunku inwestycyjnego, jest prowizja dla brokera. Jest to określona wartość każdej transakcji, która jest automatycznie uwzględniana przy zakupie i sprzedaży akcji lub innych aktywów. Zależnie od wartości pozycji oraz zasad danego domu maklerskiego, platformy inwestycyjnej czy banku stosuje się różne wartości. Przeważnie jest to wartość procentowa wynosząca pomiędzy 0,1% a 0,4%. Możemy jednak spotkać się także z opłatą stałą, której wysokość to przeważnie kilka złotych. Niekiedy stosuje się także połączenie tych dwóch podejść, czyli prowizję procentową z opłatą minimalną.

Do tego czasami dochodzi opłata za samo prowadzenie konta, która jest przeważnie stałą kwotą pobieraną co miesiąc. Warto zaznaczyć, że oferty z opłatą za prowadzenie rachunku zazwyczaj zapewniają opcję zwolnienia z płatności po spełnieniu określonych warunków, takich jak wykonanie wskazanej liczby transakcji.

Czy założenie konta inwestycyjnego jest płatne?

Samo założenie konta inwestycyjnego jest w większości przypadków zupełnie darmowe. W niektórych przypadkach należy jednak liczyć się z koniecznością wniesienia początkowego depozytu o określonej wartości minimalnej. To częsty wymóg szczególnie wtedy, gdy chcemy postawić na profesjonalny rachunek inwestycyjny – jednym z przykładów jest konto tego typu w banku Saxo. Obowiązkowa wpłata początkowa funkcjonuje przede wszystkim jako zabezpieczenie zarówno dla brokera, jak i inwestora.

Spread a opłacalność rachunku maklerskiego

Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na opłacalność inwestycji, są tzw. spready, czyli różnice pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży. To szczególnie istotna kwestia dla osób zainteresowanych rynkiem Forex, czyli rynkiem walutowym, gdzie nawet niewielkie wahania kursów mogą mieć spory wpływ na efekty strategii inwestycyjnej. Co do zasady, niższy spread oznacza możliwość większego zarobku dla inwestora – warto więc stawiać na oferty, które wyróżniają się odpowiednimi warunkami pod tym względem.

Podatki od inwestowania na giełdzie

W kontekście utrzymania rachunku inwestycyjnego nie można także pominąć kwestii podatków. Osiągnięcie pozytywnego wyniku na giełdzie wiąże się z koniecznością opłacenia podatku od zysków kapitałowych, który wynosi w Polsce 19%. Co istotne, w rozliczeniu uwzględniane są także straty z poprzednich lat (na nieco innych warunkach niż standardowo), przez co w niektórych sytuacjach korzystny rezultat w danym roku nie będzie powodować obowiązku wniesienia opłaty. Należy przy tym podkreślić, że zarówno w przypadku straty, jak i zysku, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego sprawozdania – aby je wypełnić, potrzebny będzie raport od domu maklerskiego. Przeważnie na początku roku inwestorzy otrzymują niezbędne dokumenty od wybranego banku, brokera lub platformy inwestycyjnej.

Co więcej, osoby o rocznym dochodzie przekraczającym 1 mln zł są obecnie zobowiązane do wniesienia tzw. podatku solidarnościowego w wysokości 4% niezależnie od źródła przychodu. Oznacza to, że ta opłata obejmuje również zyski z giełdy.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz