Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ABC Data wypłaci dywidendę jeszcze w tym roku

Na konferencji prasowej poświęconej wynikom ABC Data za III kwartał, Prezes Spółki – Ilona Weiss –  potwierdziła, że wypłacenie akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej jeszcze w tym roku, o  którym poinformowano w maju, jest bardo prawdopodobne.

Prezes podkreśliła, że warunki do jej wypłacenia zostały spełnione. Należą do nich:

– warunek finansowy 27,8 mln zł zysku netto po III kwartale
– zgoda rady nadzorczej
– uzyskanie zysku netto w I półroczu bieżącego roku
– zgoda walnego zgromadzenia i utworzenie kapitału rezerwowego na poczet zaliczki
– decyzja walnego zgromadzenia i rejestracja zmiany statutu w KRS.

W maju spółka prognozowała 4,47 mld zł skonsolidowanych przychodów, 50,55 mln zł EBITDA i 27,69 mln zł zysku netto.

W 2016 r. ABC Data miała 4,93 mld zł sprzedaży, 40,42 mln zł EBITDA i 17,21 mln zł zysku netto.

W III kwartale w ujęciu rok do roku Spółka osiągnęła dwukrotny wzrost EBITDA i EBIT i trzykrotny wzrost zysku netto. Spółka deklaruje również wzrost marży brutto ze sprzedaży do 6 proc. w III kwartale 2017 roku wobec 5,7 proc. rok temu. Przychody spółki wzrosły w III kwartale o 2 proc. rok do roku, a w ujęciu narastającym spadły o 9 proc. rok do roku do 3,031 mld zł.

abc data ilona weissWyniki ABC Data wyraźnie pokazują, że przyjęta przez nas strategia koncentracji na wysokomarżowych transakcjach przynosi bardziej niż zadowalające rezultaty. W efekcie podejmowanych działań co kwartał możemy pochwalić się rosnącym poziomem rentowności, który jest jednym z kluczowych parametrów w branży dystrybucji – mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. – Wiele wskazuje na to, że równie udany będzie dla ABC Data czwarty kwartał. Świadczą o tym chociażby nasze szacunkowe przychody ze sprzedaży wypracowane w październiku tego roku. Są one identyczne jak przed rokiem i wyniosły 470 mln PLN – dodaje Ilona Weiss. 

Po trzech kwartałach prognoza była wykonana w 68 proc. w przychodach, w 61 proc. w EBITDA i w 51 proc. w zysku netto.

Ponadto w dzisiejszym raporcie Spółka podała szacunkowe wyniki za miesiąc październik. Zgodnie z nimi skonsolidowane przychody ze sprzedaży ABC Data wyniosły 470 mln zł i wyniosły dokładnie tyle samo, co w październiku zeszłego roku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.