Jak poznać wartość swojego przedsiębiorstwa?

Prowadząc własną firmę poświęcamy czas i energię, skupiając się głównie na budowaniu dochodowości naszego przedsiębiorstwa. W ferworze działań patrzymy przede wszystkim na najbliższą przyszłość, zapominając o wielkiej wartości jaką dzierżymy w rękach. Mowa o wypracowanej historii firmy, którą możemy poddać analizie, oszacować jej przyszłą kondycję czy odkryć alternatywne ścieżki rozwoju. Wszystko to możemy osiągnąć rozpoczynając od poznania wartości swojego przedsiębiorstwa. Jak i kiedy tego dokonać? Ile czasu należy poświęcić i jaki jest tego koszt? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz czytając niniejszy artykuł.

PO CO WYCENIAĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Sytuacja, która najbardziej kojarzy nam się z wyceną wartości biznesu to proces sprzedaży firmy. I słusznie, gdyż dla skutecznej i korzystnej finalizacji transakcji wycena jest wręcz konieczna. W ten sposób jesteśmy w stanie oszacować punkt odniesienia do ustalenia satysfakcjonującej ceny sprzedaży. Dodatkowo jest to silny argument podczas negocjacji z inwestorami, który może uchronić Cię przed zaniżeniem wyceny przez drugą stronę.

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, sięgnięcie po wycenę nie musi się wiązać jedynie z podjęciem decyzji o odstąpieniu przedsiębiorstwa. Kolejnym klasycznym scenariuszem jest przyjęcie do firmy wspólnika lub inwestora, który obejmując pewną część biznesu, musi wnieść wkład finansowy lub rzeczowy. Również poznając rokowania na następne lata działalności możesz przewidzieć wystąpienie czynników, które mogą okazać się niebezpieczne dla funkcjonowania Twojej działalności, w związku z czym skrócisz swój czas reakcji i będziesz mógł na spokojnie opracować plan naprawczy. Co więcej, poznając mocne i słabe strony swojego przedsiębiorstwa zyskasz szerszą perspektywę do rozważenia alternatywnych ścieżek rozwoju. Przy okazji dowiesz się, jaką pozycję zajmuje Twoja firma na rynku, jak się prezentuje w obliczu konkurencji. Tego typu dane warto systematycznie monitorować, bez względu na dochodowość, czy okres działalności firmy na rynku.

JAKĄ METODĘ WYCENY WYBRAĆ?

Prawidłowe przeprowadzenie wyceny wartości firmy niesie ze sobą wiele korzyści, jednak jednocześnie nie należy ono do najłatwiejszych zadań. Stąd finalnie wielu przedsiębiorców rezygnuje z tej opcji, a swoje szacunki bazuje jedynie na sprawozdaniach finansowych. Jest to bardzo powszechny, ale jednocześnie poważny w konsekwencjach błąd, gdyż w ten sposób otrzymamy zakrzywiony i wybrakowany obraz firmy, który może znacząco mijać się z rzeczywistością. Aby poprawnie przeprowadzić wycenę należy dopasować odpowiednią metodę do rozważanego przypadku. Dodatkowo najlepiej skorzystać z kilku komplementarnych metod, gdyż każda z nich bazuje na innych wskaźnikach, przez co obrazuje firmę z określonej perspektywy.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Do jednego z najpopularniejszych sposobów szacowania wartości biznesu należy metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jej zastosowanie nie jest wskazane w przypadku, gdy firma przechodzi restrukturyzację, jest przygotowana na fuzję lub przejęcie bądź generuje zmienne wyniki finansowe. Polega ona na oszacowaniu przyszłych wyników firmy bazując na historii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przed oszacowaniem wartości, należy tutaj dokładnie rozpoznać wszelkie potencjalne ryzyka, które mogłyby wpłynąć na wyznaczone trendy.

Słabe strony:

  • trudna i czasochłonna do przeprowadzenia,
  • wymaga dogłębnego doznania wycenianego przedsiębiorstwa,
  • jeżeli przeprowadza ją osoba niedoświadczona, można łatwo otrzymać wypaczony wynik,
  • może być stosowana w przypadku firm z wypracowaną historią, które generują stały i stabilny wynik finansowy.

Analiza porównawcza

Kolejną bardzo popularną metodą jest analiza porównawcza. Bazuje ona na intuicyjnym podejściu, gdzie cenę własnego biznesu szacuje się na podstawie pozytywnie sfinalizowanych transakcji firm o porównywalnych wskaźnikach, które dobiera się względem specyfiki funkcjonowania naszej firmy oraz istotności w oczach potencjalnych inwestorów. Metoda ta sprawdza się dla mniejszych przedsiębiorstw o powszechnym profilu, działających w popularnych branżach. Opierając się na przeprowadzonej transakcji mamy duże szanse, że wyznaczona w ten sposób wartość firmy może będzie mocno osadzona w rzeczywistości.

Słabe strony:

  • należy dysponować danymi przeprowadzonych transakcji przejęcia firmy o podobnym profilu działalności, do którego doszło na przestrzeni kilku ostatnich lat,
  • należy ostrożnie dobrać odpowiednie wskaźniki,
  • nie uwzględnia przyszłych i przeszłych zmian, stąd nie aplikuje się do sytuacji po zaistnieniu wyraźnych zmian na rynku,
  • otrzymany wynik da nam jedynie krótkoterminowy obraz.

Przedstawione metody należą do jednych z popularniejszych i częściej stosowanych, jednak do wyboru jest wiele innych opcji, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo rzetelnych szacunków.. Ważne jest jednak to, że wyceniając przedsiębiorstwo w większości przypadków wybiera się dwie lub więcej metod, gdyż żadna z nich, zastosowana w pojedynkę, nie zapewni pełnego obrazu.

ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAĆ?

Profesjonalne przeprowadzenie wyceny wartości firmy jest zajęciem czasochłonnym, wymaga dużej skrupulatności i doświadczenia. Z tego względu cena usługi wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jest to inwestycja, w ramach której otrzymamy rzetelny przegląd kondycji firmy, identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, czy prognozę na przyszłe lata. Dzięki temu możesz uniknąć podjęcia niekorzystnej decyzji lub poznać alternatywną ścieżkę rozwoju. Wycenę wartości firmy można zlecić kontaktując się z odpowiednim doradcą biznesowym, będącym specjalistą w tym temacie.

Jeżeli nie jesteś zdecydowany, aby na wstępie dokonać tak znacznej inwestycji, polecamy spróbować samodzielnie przeprowadzić wycenę bazując na jednej z metod. W tym celu możesz również skorzystać z profesjonalnych narzędzi, które są dostępne w internecie (przykładowo tutaj), które pomogą Ci oszacować wartość biznesu bazując na kilku niezależnych metodach a do tego oszczędzić dużo czasu na szukaniu specjalistycznych wytycznych dotyczących poszczególnych metod.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzenie wyceny wartości naszego przedsiębiorstwa może nieść za sobą dużo korzyści, bez względu na stadium, w którym znajduje się nasza firma. W ten sposób możemy zabezpieczyć się przed nadchodzącą przyszłością, rozważyć alternatywne ścieżki rozwoju lub zyskać mocny argument do negocjacji z potencjalnymi nabywcami naszej firmy. W tym celu możemy skorzystać z szerokiego wachlarza metod, jednak ważne jest, aby wybrać je odpowiednio do charakteru naszego przedsiębiorstwa, branży, jego skali oraz najlepiej zastosować kilka z nich. W ten sposób zwiększymy prawdopodobieństwo adekwatnego wyniku. Przeprowadzenie wyceny jest zajęciem czasochłonnym i należy podejść do tego skrupulatnie i kompleksowo. Oczywiście zawsze możemy zająć się tym samodzielnie, jednak należy najpierw wyposażyć się w specjalistyczną lekturę dotyczącą wycen, przestudiować dostępne metody oraz zarezerwować sporo czasu. Możemy również posiłkować się specjalistycznymi narzędziami, które znacząco skrócą czas wyceny. Jeżeli jednak stoimy przed podjęciem jednej z istotniejszych kroków mogących zaważyć na przyszłości firmy warto korzystać z usług profesjonalisty, który dzięki swojemu doświadczeniu zapewni indywidualne podejście do analizy oraz pełne wsparcie przy zestawieniu i interpretacji wyników.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.