Jak sztuczna inteligencja zmienia strategie inwestycyjne na świecie?

Prezesi wiodących globalnych firm uznają sztuczną inteligencję (AI) za technologię, która zrewolucjonizuje różne sektory gospodarki. AI znacząco wpłynie na strategie inwestycyjne na świecie. Według badania, 60% respondentów uważa generatywną sztuczną inteligencję za okazję do zwiększenia efektywności, zdobycia większego udziału w rynku i zwiększenia przychodów, a także do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG, ankietowani dyrektorzy generalni podkreślają jednak, że niepewność związana z takimi inwestycjami wynika z braku jasnych wytycznych regulacyjnych dotyczących rozwoju AI, jak podaje raport KPMG zatytułowany "Generative AI: From buzz to business value".

Jak sztuczna inteligencja zmienia strategie inwestycyjne na świecie?

Prezesi wiodących globalnych firm uznają sztuczną inteligencję (AI) za technologię, która zrewolucjonizuje różne sektory gospodarki. AI znacząco wpłynie na strategie inwestycyjne na świecie. Według badania, 60% respondentów uważa generatywną sztuczną inteligencję za okazję do zwiększenia efektywności, zdobycia większego udziału w rynku i zwiększenia przychodów, a także do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG, ankietowani dyrektorzy generalni podkreślają jednak, że niepewność związana z takimi inwestycjami wynika z braku jasnych wytycznych regulacyjnych dotyczących rozwoju AI, jak podaje raport KPMG zatytułowany "Generative AI: From buzz to business value".

Liderzy biznesu na całym świecie z dużym zainteresowaniem przyglądają się rozwojowi sztucznej inteligencji, uznając, że jest ona prawdziwym przełomem. Z badania KPMG wynika, że ponad trzy czwarte (77%) kadry kierowniczej największych firm, niezależnie od branży w jakiej funkcjonują, uważa, że sztuczna inteligencja to rozwijająca się technologia o zdecydowanie największym potencjalnym wpływie na ich dotychczasową działalność.

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa tworzą treści, angażują użytkowników, rozwijają oprogramowanie i analizują dane wydają się nieograniczone. Aż 60% respondentów biorących udział w globalnym badaniu KPMG postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności, udziału w rynku i przychodów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak podobnie, jak w przypadku wielu pojawiających się technologii, droga od początkowego entuzjazmu do stworzenia realnej wartości biznesowej nie jest prosta ani jednoznaczna. Zanim kadra kierownicza zainwestuje w implementację rozwiązań opartych na AI, w firmach niezbędna będzie weryfikacja takich kwestii jak zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodność technologii, wpływ na miejsca pracy czy potencjalna wartość tej technologii dla organizacji.

Po raz pierwszy w historii dysponujemy technologią, która może bezpośrednio wspomagać ludzi w tworzeniu wiedzy i wpływać na wszystkie obszary prowadzenia biznesu. Liderzy każdej gałęzi gospodarki są z jednej strony zaintrygowani potencjalnymi możliwościami rozwoju ich firm w oparciu o AI, z drugiej jednak zastanawiają się czy są przygotowani do natychmiastowej adopcji zmian związanych z tą technologią. W tej grze kluczowe będzie przemyślane, choć czasem wymagające podjęcia ryzyka, działaniemówi Łukasz Dylewski, Dyrektor, Data Science & AI Leader w KPMG w Polsce.

Co stoi na przeszkodzie wdrożeń AI w organizacjach?

Zdaniem ankietowanych prezesów głównymi barierami wdrożenia rozwiązań AI są przede wszystkim: brak kompetencji wśród pracowników w tym zakresie, kwestie kosztów oraz niejasne sposoby wykorzystania tych rozwiązań. Pomijając bariery organizacyjne, respondenci badania wskazują, że są nieprzygotowani do natychmiastowego wdrożenia AI, zwłaszcza biorąc pod uwagę scenariusz nieplanowanego i niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji w wyniku którego może ucierpieć jeden z najważniejszych aktywów biznesowych – zaufanie.

72% przedstawicieli kadry kierowniczej biorącej udział w badaniu KPMG uważa, że generatywna sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy. Jednak prawie połowa (45% wskazań) twierdzi, że ta technologia może negatywnie wpłynąć na działalność prowadzonych przez nich firm, jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem. Zdecydowana większość respondentów (92%) obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI. Poważną obawą światowych CEO jest również kwestia niejasnych regulacji w zakresie AI – 77% liderów twierdzi, że niepewny i zmieniający się krajobraz regulacyjny wpływa na ich decyzje inwestycyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, ale równocześnie zaznaczają, że czują się pewnie w zakresie radzenia sobie z wymogami regulacyjnymi.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów