Jaka przyszłość 5G w Trójmorzu?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

Z inicjatywy polskiego dostawcy sieci 5G, firmy IS-Wireless oraz Związku Cyfrowa Polska i branżowej cyfrowej koalicji CEE Digital Coalition, przedstawiciele sektora łączności mobilnej oraz eksperci z Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec listopada spotkają się w Rydze przy jednym stole, by porozmawiać o rozwoju sieci piątej generacji w regionie.

Do rozmów zostali zaproszeni przedstawiciele firm tworzących rozwiązania do budowy sieci nowych generacji, reprezentanci administracji publicznej zaangażowani w kwestie rozwoju 5G, regulatorzy oraz eksperci z organizacji i stowarzyszeń branżowych z krajów Trójmorza. –  Spotkanie będzie stanowić swoistą platformę regionalnej wymiany dobrych praktyk i inspiracji w zakresie budowy sieci nowych generacji. Pozwoli ono również przybliżyć aktualną sytuację regionalną oraz rynkową w tym zakresie zapowiada Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, lider CEE Digital Coalition, jeden z organizatorów i moderator nadchodzącego wydarzenia. Jak dodaje, międzynarodowe spotkanie ma pozwolić również określić potencjalne scenariusze rozwoju 5G w Europie Środkowo-Wschodniej. – Chcemy zaangażować szeroką publikę w dyskusję nad przyszłością łączności mobilnej, a przede wszystkim rozważyć możliwe scenariusze rozwoju 5G w regionie na podstawie podejmowanych dziś działań. Liczymy, że nasze spotkanie pozwoli nawiązać i pogłębić współpracę w tym zakresie w Trójmorzuzaznacza Michał Kanownik.

W organizację wydarzenia zaangażowało się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które udzieliło oficjalnego patronatu inicjatywie. – Region Trójmorza ma ogromny potencjał, aby stać się jednym z głównych światowych centrów rozwoju rozwiązań cyfrowych. Głęboko wierzę, że współpracując regionalnie, nasze firmy mogą zwiększyć swoją atrakcyjność i umocnić swoją pozycję u zagranicznych partnerówmówi Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. W jego przekonaniu model otwarty w budowie sieci nowych generacji stwarza szansę dla regionu Trójmorza w dziedzinie telekomunikacji. – Powinniśmy przejść od licencjonowania i dostosowywania czyichś produktów do tworzenia własnych, bezpiecznych i innowacyjnych technologiidodaje.

Sektor prywatny i regulatorzy przy jednym stole

Wydarzenie w Rydze będzie odbywało się pod hasłem #5GMadeTogether, promowanym przez IS-Wireless. Polska firma od dawna przekonuje do tworzenia sieci nowej generacji w modelu otwartym, co pozwoli nie tylko zaangażować w proces jej budowy większą liczbę podmiotów, także z lokalnych rynków, ale również podniesie bezpieczeństwo i ograniczy ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy. –  W naszym regionie, również w Polsce, powstają innowacyjne, zaawansowane rozwiązania 5G w modelu Open RAN, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do rozwoju sieci mobilnych w państwach Trójmorza. Najwyższa pora na forum regionu rozmawiać o tym, jak w pełni wykorzystać ich potencjał i w efekcie nie tylko zapewnić bezpieczeństwo naszych sieci, ale także stymulować tutejszy rynek i konkurencjęmówi Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Spotkanie w formule “okrągłego stołu” odbędzie się 29 listopada w Rydze na Łotwie i organizowane jest jako wydarzenie towarzyszące 5G Techritory Forum 2022. W ubiegłorocznej edycji Forum wzięło udział prawie 2,6 tys. osób ze 111 państw. – Od pięciu lat 5G Techritory jest miejscem, w którym liderzy działający w zakresie 5G spotykają się i wspólnie porozmawiają o europejskiej przyszłości sieci nowych generacji. Cieszymy się, że możemy w tym roku możemy gościć uczestników okrągłego stołu na temat rozwoju 5G w regionie Trójmorza. Widzimy w tej inicjatywie szansę na głęboką współpracę, dążenie do tych samych celów i przekonanie, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcejpodkreśla Neils Kalnins, dyrektor Techritory 5G.

Udostępnij
2 Comments

Dodaj komentarz