KSI ZUS przygotowane do zmian w prawie

Asseco Poland wdrożyło bardzo istotne modyfikacje w systemie KSI ZUS, które były konieczne ze względu na obniżenie wieku emerytalnego oraz wprowadzenia tzw. e-Składki.  Ta druga zmiana ma ograniczyć koszty płatników, uprościć proces opłacania składek oraz zmniejszyć liczbę błędów w dokumentach.

Pierwszy z projektów dotyczył dostosowania systemu do nowelizacji reformy emerytalnej. Wdrożenie zmian w systemie pozwoliło na wypłatę świadczeń w terminie zarówno dla dotychczasowych, jak nowych świadczeniobiorców. Tylko w ostatnim kwartale z tytułu nowelizacji ustawy do ZUS wpłynęło ponad 424 tys. wniosków o emeryturę, w wyniku czego wydanych zostało 395 tys. decyzji, z czego 313 tys. dotyczyło wypłaty świadczenia. W tym gorącym okresie ponad 37% proc. spraw o przyznanie emerytury (tj. ponad 140 000), zostało opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań automatyzacyjnych, m.in. za pomocą rozwiązania Asseco ATA Studio. Pozwoliło to na znaczące wsparcie pracowników ZUS w terminowym wykonaniu powierzonych zadań. Dodatkowo w ramach Umowy Utrzymaniowej realizowany był proces ciągłego monitorowania obsługi świadczeń umożliwiający wykonywanie szeregu analiz, niezbędnych do prawidłowej oceny realizacji projektu.

Asseco zrealizowało także konieczne modyfikacje KSI oraz jako Integrator przygotowało wdrożenie w ramach projektu e-Składka, którego celem było wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w zakresie opłacania składek do ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku mogą oni dokonać wszystkich płatności jednym przelewem na dedykowany numer konta, bez podziału na poszczególne fundusze. Nowy sposób dokonywania wpłat eliminuje także konieczność dodatkowego opisywania przelewów, dzięki czemu przedsiębiorca nie ma obowiązku wskazywania swoich danych identyfikacyjnych, rodzaju wpłaty czy okresu, jakiego dotyczy opłata. Znacząco zmianie uległ także sposób rozliczania wpłat na kontach płatników – w pierwszej kolejności pokrywane są teraz zaległości.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podczas niedawnej konferencji prasowej zwróciła uwagę na bezproblemową, a także zgodną z harmonogramem realizację projektów. Podkreśliła, że choć zmiany wprowadzone w systemie mogły wydawać się pozornie proste, to jednak było to wymagające przedsięwzięcie.

System KSI ZUS jest największym systemem informatycznym w Polsce, który obsługuje 25 mln. Polaków. Z rozwiązania każdego dnia korzysta 40 tys. pracowników ZUS. Rocznie system zasilany jest ok. 900 milionami dokumentów i 55 milionami wpłat, rozlicza także ponad 360 miliardów złotych składek na kontach ubezpieczonych i płatników.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.