Kubernetes wchodzi do mainstreamu 
— bezpieczeństwo i kompetencje wymieniane jako krytyczne

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 5 min
5 min

VMware w raporcie “The State of Kubernetes 2022” dowodzi, że konteneryzacja weszła już do powszechnego użytku – 99% respondentów twierdzi, że odniosło korzyści z wdrożenia tej technologii. Deweloperzy wykorzystują również strategie multi-cloud – obecnie 2/3 z nich uruchamia Kubernetes w wielu chmurach.

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 776 specjalistów ds. rozwoju oprogramowania i IT, jako kluczowe korzyści wskazywano: lepsze wykorzystanie i wydatkowanie zasobów (59%), łatwiejsze aktualizacje aplikacji (49%) oraz sprawniejszą migrację do chmury (42%). Raport potwierdza także, że bezpieczeństwo jest nadal głównym problemem wśród prawie wszystkich respondentów (99%), a ponad połowa (51%) przyznaje, że nie ma wystarczającego doświadczenia i wiedzy, aby wdrożyć Kubernetes czy zarządzać nim.

Ostatnie kilka lat utwierdziło użytkowników w przekonaniu, aby używać Kubernetes jako standardowej platformy w infrastrukturze, w chmurze prywatnej i publicznej, a często w obu. Użycie tej technologii wykracza już poza obszar aplikacji testowych i jest wykorzystywana produkcyjniepowiedział Andrzej Szymczak, starszy inżynier rozwiązań w VMware. Dziś trudno znaleźć przedsiębiorstwa, które nie planują wdrożenia Kubernetes. Takie upowszechnienie zwiększa zapotrzebowanie na narzędzia do zarządzania Kubernetes, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wsparcie dla deweloperów. I rzeczywiście, prawie 100% osób biorących udział w naszym badaniu jest zainteresowana narzędziami, które pomogą im w pełni wykorzystać zalety tego środowiska. 

Kubernetes pokonał pewną barierę

Jednym z najwyraźniejszych sygnałów świadczących o tym, że K8wchodzi do “mainstreamu” jest szybki wzrost liczby wdrażanych klastrów: 29% organizacji posiada ich ponad 50, a prawie połowa (48%) spodziewa się, że liczba obsługiwanych klastrów Kubernetes wzrośnie o ponad 50%.

Czynniki, które przyczyniły się do wzrostu adopcji:

 • Lepsze projektowanie oprogramowania: 62% jako główny powód podało zwiększenie elastyczności aplikacji, a 54% – lepszą wydajność programistów.
 • Adopcja chmury: 59% respondentów wskazało na poprawę wykorzystania chmury, a 46% wymieniło zmniejszenie kosztów chmury jako ważne czynniki adopcji K8s.
 • Wydajność operatorów: Ponad jedna trzecia (37%) stwierdziła, że potrzeba poprawy wydajności operatora była jednym z czynników wyboru.

Dominuje multi-cloud

Jednym z głównych powodów, dla których organizacje przyjmują Kubernetes, jest fakt, że oferuje on wyraźne korzyści dla dynamicznego rozwoju operacji w chmurze. Coraz częściej odchodzi się od wdrożeń Kubernetes typu on-premises i single-cloud na rzecz wdrożeń hybrydowych i multi-cloud:

 • Respondenci, którzy wykorzystują K8s głównie do prac rozwojowych, preferują rozwiązania lokalne (62%) lub jednego dostawcę usług w chmurze publicznej (42%).
 • Dla porównania ci, którzy wykorzystują Kubernetes do celów produkcyjnych, preferują wielu dostawców usług w chmurze publicznej (52%), a następnie usługi świadczone lokalnie (47%) i jednego dostawcę usług w chmurze publicznej (42%).
  Kubernetes tylko do majsterkowania to już przeszłość:

Ze względu na szybki rozwój i ewolucję K8s, wiele organizacji ma problemy — zarówno z dostosowaniem aktualnego personelu (i utrzymywaniem go na poziomie), jak i z zatrudnieniem osób z odpowiednimi kompetencjami:

 • 95% ma trudności z wyborem, wdrożeniem i zarządzaniem platformą Kubernetes:
 • 51% zgadza się, że brakuje firmom wewnętrznego doświadczenia i wiedzy fachowej
 • 37% uważa, że trudno jest pozyskać wymaganą wiedzę specjalistyczną
 • 34% ma problemy z tempem zmian związanych z Kubernetes/Cloud

Przy deficycie wiedzy specjalistycznej wiele zespołów stara się wypełnić luki za pomocą prostszych rozwiązań Kubernetes połączonych ze wsparciem i usługami: 97% zapłaciłoby za usługi i wsparcie dla ważnych narzędzi K8s.

Strategia “zrób to sam”, wewnętrzne procesy i narzędzia mogły się do tej pory sprawdzać, ale powoli przestają wystarczać. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej pozostaje wyzwaniem dla większości organizacji. Zespoły zwracają się ku gotowym narzędziom ekosystemu Kubernetes, aby wypełnić luki, przy czym priorytetowo traktują oprogramowanie do zabezpieczania, ochrony i szyfrowania danych, zarządzania cyklem życia klastra, monitorowania, alarmowania oraz automatyzacji platformy – podsumowuje Tomasz Doligalski, członek zarządu, dyrektor Usług IT z Grupy 3S.   

Zmienne względy bezpieczeństwa:

Biorąc pod uwagę wzrost liczby klastrów Kubernetes i wdrożeń w wielu chmurach — oraz rosnącą liczbę zagrożeń cybernetycznych — wyzwania związane z bezpieczeństwem znajdują się w centrum uwagi:

97% organizacji ma obawy dotyczące bezpieczeństwa Kubernetes.
Sprostanie wymogom bezpieczeństwa i zgodności jest wyzwaniem nr 1 zarówno w przypadku wdrażania Kubernetes (59% respondentów), jak i zarządzania nim (47%).
Metodologia badań

Badanie, przeprowadzone wspólnie z firmą Dimensional Research, objęło 776 wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rozwoju oprogramowania i IT. Uczestnicy badania to osoby odpowiedzialne za Kubernetes w firmach zatrudniających 1000 lub więcej pracowników, reprezentujących szeroki zakres ról, branż, regionów i poziomów stanowisk. Wszystkie badane organizacje mają znaczący wpływ na rozwój oprogramowania.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz