Ad image

Londyn walczy ze smogiem: sukcesy londyńskiej strefy bezemisyjnej ULEZ

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 4 min

W 2021 roku strefa bezemisyjna ULEZ (Ultra Low Emission Zone) w Londynie została powiększona 18-krotnie, obejmując teraz centralne dzielnice miasta i 4 miliony mieszkańców. Wprowadzenie ULEZ przyczyniło się do redukcji liczby pojazdów w jej obrębie o 5 proc., spadku emisji rakotwórczych tlenków azotu o 26 proc. w strefie i 23 proc. w całym Londynie oraz spadku emisji pyłów PM2,5 o 19 proc. wewnątrz ULEZ i 7 proc. w całym mieście. Ponadto, emisje dwutlenku węgla zmniejszyły się o 4 proc. w strefie i 3 proc. poza nią.

Wprowadzenie strefy ULEZ przyczyniło się do zmiany floty pojazdów poruszających się po Londynie, co znacznie wpłynęło na poprawę jakości powietrza. W ciągu sześciu lat od ogłoszenia powstania strefy, udział pojazdów spełniających jej wymogi emisyjne wzrósł z 39 do 94 proc. W efekcie, z ulic zniknęły najstarsze i najbardziej emisyjne auta, a udział pojazdów z silnikiem Diesla spadł z 32 do 25 proc.

Badania przeprowadzone przez urzędników biura Burmistrza Londynu wykazały, że emisje tlenków azotu (NOx) wewnątrz strefy ULEZ spadły aż o 26 proc. w minionym roku i 47 proc. w ciągu sześciu lat. Emisje cząstek stałych PM 2,5 spadły o 19 proc. w rok i 41 proc. od 2017 r. Zanotowano również redukcję o 4 proc. emisji dwutlenku węgla, głównego gazu cieplarnianego, odpowiedzialnego za zmiany klimatu.

W sierpniu 2023 r. planowane jest dalsze poszerzenie strefy bezemisyjnej, co wpłynie na kolejne 5 milionów mieszkańców Londynu. Działania te są odpowiedzią na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, które skutkują przedwczesnymi zgonami oraz wpływają na jakość życia mieszkańców miasta. W 2019 r. z powodu chorób wywołanych złą jakością powietrza w stolicy Wielkiej Brytanii przedwcześnie zmarło około 4000 osób. Wprowadzenie strefy ULEZ w Londynie to jeden z kroków w walce z komunikacyjnym smogiem i poprawą jakości powietrza w mieście.

Strefa ULEZ stanowi istotny element strategii antysmogowej Londynu, której celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji pochodzących z transportu drogowego. Wprowadzenie i poszerzenie strefy bezemisyjnej jest jednym z wielu działań, jakie władze miasta podejmują, aby zmniejszyć oddziaływanie transportu na środowisko oraz poprawić zdrowie i życie mieszkańców. Inne inicjatywy obejmują rozwijanie infrastruktury dla transportu rowerowego, promowanie transportu publicznego oraz inwestowanie w nowoczesne i ekologiczne technologie transportowe.

Warto zauważyć, że Londyn nie jest jedynym miastem, które wprowadza takie rozwiązania. Inne europejskie miasta, takie jak Paryż, Madryt czy Kopenhaga, również dążą do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wprowadzając strefy niskoemisyjne i inne ograniczenia dla pojazdów o wysokim poziomie emisji.

W miarę jak coraz więcej miast na świecie zaczyna wprowadzać restrykcyjne przepisy dotyczące emisji pojazdów, można się spodziewać, że producenci samochodów również będą musieli dostosować się do nowych norm, koncentrując się na produkcji ekologiczniejszych pojazdów, takich jak samochody elektryczne czy hybrydowe.

Wprowadzenie i poszerzenie strefy ULEZ w Londynie przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości powietrza w mieście, co potwierdzają badania urzędników biura Burmistrza Londynu. Wraz z planowanym poszerzeniem strefy w 2023 roku, liczba mieszkańców korzystających z czystszego powietrza będzie kontynuować wzrost. Długoterminowym celem jest nie tylko poprawa zdrowia mieszkańców Londynu, ale także ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, przyczyniających się do zmian klimatu.