Nowoczesne systemy zarządzania firmą produkcyjną – których używa się najczęściej?

3 min

Obecnie, jednym z wielu warunków utrzymania firmy produkcyjnej na rynku jest jej cyfryzacja. Zwiększenie wydajności wykonywanej pracy przy jednocześnie niższych kosztach operacyjnych i zachowaniu wysokiej jakości wyrobów to klucz do sukcesu. Ciężko jednak o jakiekolwiek rezultaty wówczas, gdy nie wdraża się żadnych specjalistycznych narzędzi, pomocnych przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. Chcąc stale dbać o rozwój firmy, warto na bieżąco śledzić nowości i podążać za konkurencją w kwestii wdrażania odpowiednich systemów i ulepszeń. Proces produkcji jest niezwykle obszerny i obejmuje nie tylko samo wykonywanie wyrobów, ale również czynności związane z ich magazynowaniem czy wysyłką. Dlatego też, w poniższym wpisie postaramy się wymienić trzy najpopularniejsze typy oprogramowania, które na dobre zagościły już w większości międzynarodowych działalności.

System ERP – podstawa zarządzania firmą

Oprogramowanie ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) to skrót od procesu nazywanego planowaniem zasobów. Definicją tego narzędzia jest w skrócie zarządzanie całą strukturą przedsiębiorstwa, niezależnie od jego typu i celu.

Całokształt każdej firmy dzieli się jak wiadomo na poszczególne obszary. Mogą to być chociażby działy: produkcji, sprzedaży, księgowości, rachunkowości, zaopatrzenia czy magazynu. Względem indywidualnej struktury każdego przedsiębiorstwa, całe oprogramowanie podzielone jest na tzw. moduły, które pomimo przydzielania do nich tylko wyznaczonych pracowników, są ulokowane na jednej bazie danych. To pozwala na swobodną komunikację oraz wymianę danych i informacji między poszczególnymi specjalistami.

Systemy MES – sprawna kontrola produkcji

Systemy firmy Quantum Qguar MES (z ang. Manufacturing Execution System) gwarantują sprawne zarządzanie produkcją na każdym jej obszarze. Ich sporą zaletą jest możliwość przyłączenia do panującego w firmie ERP w postaci jednego z modułów. Systemy zarządzania produkcją mają na celu bieżącą kontrolę wszystkich etapów pracy związanych z wytwarzaniem konkretnych wyrobów, a także mogą informować o brakach w zaopatrzeniu konkretnych surowców czy półproduktów. Bardzo ważna jest również funkcja monitorowania wydajności wszystkich urządzeń na linii produkcyjnej – pozwala to z pewnym wyprzedzeniem przewidzieć niektóre awarie. Na podstawie wykonywanych badań i analiz, oprogramowanie tworzy swego rodzaju raporty porównawcze z poprzednimi okresami.

- Advertisement -

Systemy APS – plan gwarancją sukcesu

Programy APS (z ang. Advanced Planning and Scheduling) zostały stworzone z myślą o planowaniu i tworzeniu harmonogramów. System po uwzględnieniu w nim podstawowych informacji dotyczących struktury i trybu działania firmy, samodzielnie tworzy harmonogram działania, uwzględniając przy tym wszystkie czynniki. APS bierze pod uwagę informacje o stanach surowców, zasobach ludzkich oraz technologii wykonywania procesu. Wprowadzenie oprogramowania do firmy i dostosowywanie się do jego zaleceń, z pewnością poprawi wyniki i pozwoli odnotować wyższą wydajność. To z kolei przełoży się na przyjmowanie większej ilości zadań i redukcję czasu produkowania. Firma Quantum Qguar oferuje również system APS kompatybilny z wcześniej wspomnianym MES, co jeszcze bardziej uskuteczni działania przedsiębiorstwa.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -