Nowy kontrakt Sygnity jest wart 31 mln

28 lipca doszło do zawarcia umowy pomiędzy Sygnity S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umowa dotyczy rozwoju oprogramowania Syriusz, wsparcia użytkowników oraz usuwania awarii i błędów z oprogramowania. Sygnity ma na to 2 lata.

31 mln zł brutto – tyle wynosi wartość wynagrodzenia Sygnity. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kwota wniesiona przez Sygnity, stanowiąca 2 proc. wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto.

W razie rozwiązania umowy z winy Sygnity, kara umowna opiewa na kwotę równą 20 proc. wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto. Kary dla stron są przewidziane także w przypadku wystąpienia zdarzeń  niekorzystnie wpływających na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W komunikacie podkreślono kwestie terminowości wykonania przedmiotu umowy. Łącznie kary mogą wynosić 30 proc. wynagrodzenia Sygnity. W przypadku przekroczenia tego progu, Ministerstwo może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Sygnity zajmuje się produkcją oprogramowania, tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.