Ad image

Nowy wymiar urlopu: Jak zmiany w Kodeksie Pracy wpłyną na Twoje życie zawodowe i prywatne?

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

26 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, wdrażając tzw. dyrektywę work-life balance. Celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie ograniczaniu aktywności zawodowej kobiet oraz nierówności między płciami w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Nowe zasady wprowadzą m.in. możliwość uzyskania do 7 dni dodatkowego urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz wiele innych przepisów zabezpieczających pracownika.

Dyrektywa work-life balance wprowadza m.in. urlop opiekuńczy do 5 dni w roku oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie. Ponadto, urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Pracodawcy zostają zobowiązani do informowania pracowników o możliwościach awansu oraz wolnych stanowiskach pracy.

Znaczącą zmianą jest konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony, co zrównuje sytuację pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. Przepisy Kodeksu Pracy wprowadzają także obowiązkowe dłuższe przerwy dla pracowników pracujących powyżej 9 godzin (dodatkowe 15 minut przerwy) oraz powyżej 16 godzin (kolejne 15 minut przerwy).

Zabezpieczenie pracownika stanowi również przepis, który zabrania pracodawcom zakazywania pracownikowi jednoczesnego świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy zlecenia.

Eksperci zwracają uwagę na krótki czas na wdrożenie nowych przepisów (21 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw) oraz fakt, że wdrożenie tych regulacji nie wymaga konsultacji z reprezentacją pracowników ani związkiem zawodowym. Aby przygotować się na nadchodzące zmiany, eksperci zalecają przeprowadzenie audytu stosowanych w organizacji dokumentów, takich jak umowa o pracę, aby upewnić się, że zawiera wszystkie wymagane prawem elementy.