Ad image

Orlen wchodzi do Austrii

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit

ORLEN finalizuje zakup 266 stacji paliw w Austrii, działających pod marką Turmöl. W efekcie tej transakcji spółka znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju, posiadając 10 procent udziału w rynku detalicznym. Dzięki dynamicznej ekspansji Orlen zwiększy ilość swoich staji do 3 400 w siedmiu krajach Europy Centralnej.

Pierwsze rezultaty fuzji są już widoczne. Wkrótce ORLEN przejmie 266 nowoczesnych stacji paliw w wyniku nabycia od Grupy Doppler 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem austriackiej sieci. Stacje działające obecnie pod marką Turmöl zlokalizowane są w całej Austrii i należą do jednej z najpopularniejszych sieci w kraju, osiągającej stabilne wyniki finansowe. Blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażone jest w panele fotowoltaiczne.
 
Spółka, którą przejmie ORLEN, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji zostanie także przejęta spółka Austrocard, oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.
 
Transakcja nabycia austriackiej spółki i sieci stacji paliw będzie sfinansowana z zysków wypracowanych przez Grupę ORLEN. Jej finalizacja nastąpi m.in. po otrzymaniu zgód urzędów antymonopolowych i planowana jest na przełomie 2023 i 2024 roku.
 
Grupa ORLEN posiada 3156 stacji. 39 proc. spośród nich stanowią obiekty zagraniczne. Po przejęciu sieci Turmöl liczba stacji wzrośnie do 3422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży wyniesie 44 proc.
 
Rozwój Grupy ORLEN w segmencie detalicznym i innych kluczowych obszarach to efekt połączenia spółek paliwowo-energetycznych oraz uwalnianych w jego wyniku synergii i korzyści. ORLEN zakończył projekt kalkulacji korzyści wynikających z połączeń. Największe z nich w perspektywie kolejnych lat mogą przynieść trwałą poprawę wyniku EBITDA, docelowo nawet o ok. 3 mld zł rocznie.
 
Efekty synergii będą widoczne m.in. w obszarze zarządzania finansami, np. poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania w obcych walutach na rynkach zagranicznych. Z kolei w obszarze logistyki możliwe będzie m.in. obniżenie kosztów operacyjnych ponoszonych na rzecz przewoźników oraz dzierżawców cystern kolejowych poprzez wspólne planowanie i zarządzanie dystrybucją paliw.
 
Pełną realizację zakładanego celu umożliwi uruchomiony już program budowy wartości Grupy ORLEN – PMI (Post Merger Integration), który jest ściśle powiązany ze Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku i zakłada transformację oraz integrację wszystkich segmentów działalności spółki. Program został przygotowany zgodnie z światowymi praktykami przez czołowych specjalistów PwC, wspieranych przez międzynarodowych ekspertów branżowych.

Na koniec pierwszego kwartału br. zrealizowane zostały synergie głównie w obszarach handlu ropą i gazem, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw o wartości blisko 400 mln zł. Usprawnione zostało także zarządzanie Grupą ORLEN poprzez konsolidację działalności obszarów księgowości i HR, spółek usługowych, np. serwisowych i projektowych, a także rozszerzenie zakresu działalności centrów usług wspólnych.

SOURCES:Orlen