Ad image

Oszustwa cyfrowe to już olbrzymi, ciągle rosnący rynek. Jakie technologie pozwalają z nimi walczyć?

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 3 min

Pandemia COVID-19 nieoczekiwanie stała się przyspieszaczem dla przemysłu płatności cyfrowych, co wpłynęło na dramatyczne zmiany w oczekiwaniach konsumentów. Nowe, bardziej elastyczne metody płatności pojawiły się na rynku w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, jednakże ich pojawienie się stworzyło też szereg nowych luk i słabości, które zauważyli i zaczęli wykorzystywać cyberprzestępcy. Jak możemy mierzyć skutki tych nadużyć i jak możemy im przeciwdziałać?

Zgodnie z badaniem “Global Digital Fraud Trends: Evaluating the Past, Present, and Future” przeprowadzonym przez Javelin we współpracy z SAS, liderem rynku analityki i AI, nastąpiła rewolucja zarówno w płatnościach cyfrowych, jak i w oszustwach. Badanie to analizuje te zmiany na skalę globalną i proponuje strategie na przyszłość.

Oszustwa cyfrowe: nowa globalna gospodarka

Podczas pandemii, gospodarka cyfrowa nabrała tempa. Jednakże, dla oszustów, nagły wzrost liczby transakcji cyfrowych i nowe metody płatności online to wiele nowych możliwości do wyłudzeń i kradzieży. Tymczasem, konsumenci na całym świecie stali się bardziej podatni na manipulacje i dezinformację w wyniku zmiany swoich nawyków na bardziej cyfrowe. Na przestrzeni 2023 roku, eksperci Javelin przewidują, że gospodarka cyfrowa i “globalna gospodarka oszustw” będą ewoluować równolegle.

Zmiany geopolityczne i klimatyczne a przestępczość zorganizowana

Konflikty geopolityczne, takie jak wojna na Ukrainie, oraz zmiany klimatyczne, takie jak susze w Europie i obu Amerykach, wpływają na wzrost przestępczości zorganizowanej. Napięcia geopolityczne i zmieniające się warunki pogodowe tworzą nowe możliwości dla przestępczości, od przemytu pieniędzy do oszustw w handlu elektronicznym, wpływając negatywnie na gospodarkę.

Strategie walki z oszustwami cyfrowymi: rekomendacje ekspertów

Raport zawiera kilka zaleceń dotyczących zwalczania oszustw w erze cyfrowej. Jednym z nich jest wdrożenie silnych mechanizmów uwierzytelniania klientów we wszystkich punktach dostępu cyfrowych oraz kompleksowego protokołu oceny zagrożeń. Eksperci zwracają uwagę na wykorzystanie AI i uczenia maszynowego do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji.

Według Stu Bradleya, starszego wiceprezesa ds. nadużyć i bezpieczeństwa w SAS, “zaufanie konsumentów do rozwijającego się globalnego ekosystemu płatności cyfrowych jest koniecznością. Bezpieczeństwo wymaga zaawansowanych technologii uwierzytelniania klientów i zapobiegania oszustwom, w tym zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz biometrii, w celu wyprzedzenia cyberprzestępców i zapobiegania atakom we wszystkich kanałach”.

Rozwiązania oparte na AI stają się kluczowe dla przyszłości zarówno płatności cyfrowych, jak i walki z cyberprzestępczością. Jesteśmy świadkami nie tylko przemiany płatności, ale także ewolucji metodyk zabezpieczeń, które są niezbędne do ochrony konsumentów i utrzymania zaufania do cyfrowego ekosystemu płatności.

SOURCES:SAS