PIIT: Jak technologia blockchain zmienia finanse?

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
7 min

Co najmniej od kilku lat technologia blockchain na dobre zadomowiła się w świecie finansów. Zdaniem wielu ekspertów ma ona świetlaną przyszłość i ogromny potencjał do wykorzystania. Warto więc przyjrzeć się konkretnym rozwiązaniom, z których na co dzień mogą korzystać klienci banków, firm ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych.

Funkcjonowanie współczesnego systemu finansowego w dużej mierze determinowane jest przez procesy globalizacji i cyfryzacji, a także innowacje technologiczne, będące następstwem dynamicznego rozwoju sektora Fin-Tech. W system ten znakomicie wkomponowuje się technologia blockchain, która w świecie szeroko pojętych finansów ma do zaoferowania bardzo dużo.

Wsparcie banków

Technologia bockchain skutecznie rozwiązuje codzienne problemy instytucji bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, e-commerce. I nie chodzi tu tylko o łatwiejsze i szybsze dokonywanie transakcji międzybankowych, w tym zagranicznych czy efektywniejsze przekazywanie dokumentów dotyczących płatności lub powiązanie transakcji z wymianą walut.

Wszystkie instytucje finansowe zobowiązane do wysłania informacji w formie uniemożliwiającej późniejszą ingerencję w treść dokumentów i zapewniającej klientom stały dostęp w dowolnym czasie. Blockachain doskonale może wspierać tradycyjną bankowość elektroniczną w tym zakresie oferując trwały nośnik informacji, który umożliwia zapisywanie, przesyłanie, udostępnianie dokumentów w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi – jak regulacje dotyczące trwałego nośnika informacji – oraz wyzwaniami rynkowymi.

- Advertisement -

Trwałym nośnikiem są w szczególności tradycyjne formy utrwalania informacji takie, jak papier, ale też formy zapisu elektronicznego np. pamięć USB, płyty CD-ROM lub karty pamięci.

– Jest to niezwykle praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie zarówno dla instytucji, przedsiębiorców, jaki i konsumentów/abonentów oraz wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi płatnicze. Trwałe nośniki jednocześnie zapewniają przechowywanie i odczytywanie informacji przez czas odpowiedni dla celów, jakim służą oraz dostęp do tych informacji i ich odtworzenie w tym czasie w niezmienionej postaci. To wszystko zapewnia integralność, niezmienność i autentyczność przesyłanych informacji oraz nieusuwalność przechowywanych dokumentówwyjaśnia Jacek Figuła, przedstawiciel Billon.

Rozwój trwałego nośnika

O krok dalej z rozwiązaniami związanymi z trwałym nośnikiem informacji poszła firma Atende, która stworzyła autorską platformę Atende ChainDoc. Gwarantuje ona nie tylko zapisywanie przesyłanie czy udostępnienie dokumentów, ale także zdalne podpisywanie dokumentów, tworzenie cyfrowych repozytoriów dokumentów, digitalizację dokumentów oraz usługi obsługujące cyfrowy trwały nośnik dla dokumentów publicznych i prywatnych.

– Istnieje wiele instytucji finansowych w Polsce, w tym wśród klientów Atende, które właśnie w ten sposób już dzisiaj funkcjonują i dzięki temu zbudowały istotną przewagę konkurencyjną. Obecnie, już ponad 30 banków zdecydowało się na wdrożenie ChainDoc, z czego większość to banki spółdzielcze. Najnowsza wersja systemu ChainDoc to bardzo rozbudowane narzędzie odpowiadające kompleksowo na potrzeby digitalizacyjne banków i ubezpieczeń. To dlatego nazywamy to podejście Full Digital mówi Jacek Szczepański, Dyrektor zarządzający Pionu Usług Atende.

ChainDoc oferuje ponadto większą funkcjonalność i bezpieczeństwo trwałego nośnika. Dzięki uruchomieniu skrzynki nadawczej klient może w sposób bezpieczny i trwały przekazać wybrane dokumenty do ubezpieczyciela czy banku, np. zaświadczenie o zarobkach czy stanie zdrowia. ChainDoc umieszcza takie dokumenty na cyfrowej kwarantannie, w której dokumenty są poddane weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa i dopiero neutralne dokumenty są dostępne pracownikom podmiotu.

Podwójna moc

Ciekawym rozwiązaniem mogą pochwalić się także Billon i Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które wspólnie stworzyły Platformę Blockchain BIK dedykowaną m.in. instytucjom bankowym, firmom ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, e-commerce i ich klientom. Zaproponowane na platformie rozwiązania wyróżniają się dużą funkcjonalnością oraz gwarancją bezpieczeństwa – dokumenty są rozpraszane do wielu miejsc przechowywania (węzłów sieci), a każdy z nich posiada swój unikalny adres. Zapewnia to wysoką odporność na potencjalne awarie, a także brak możliwości niepożądanej ingerencji w przechowywane dokumenty. Duże rozproszenie dokumentów zapewnia integralność i niezaprzeczalność zapisanych informacji. Co więcej, w sieci blockchain przechowywana jest cała treść dokumentu, a nie wyłącznie jego skrót.

– O efektywności Platformy Blockchain BIK świadczą opinie klientów banków, korzystających z tych rozwiązań. Z badania z kwietnia 2022 r. przeprowadzonego na grupie 980 klientów jednego z banków w Polsce, którzy otworzyli e-dokument poprzez Platformę Blockchain BIK/Trwały Nośnik, ponad 3/4 ankietowanych oceniła, że cyfrowa dokumentacja znacznie przyspiesza ich obsługę. Z kolei 78% badanych przyznała, że cyfrowa obsługa jest dla nich ważnamówi Paweł Łukasik, departament rozwoju produktów sektora finansowego w BIK S.A.

Cyfrowa przemiana KDPW

Technologia blockchain w świecie finansów sprawdza się nie tylko w przypadku usług płatniczych czy rozliczania operacji finansowych. Pomaga także w codziennym funkcjonowaniu i zarządzaniu instytucji finansowych. Dobrym przykładem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który w kwietniu 2021 r. zdecydował się na wdrożenie innowacyjnej aplikacji eVoting-board, która umożliwia przeprowadzanie zdalnych głosowań. Składa się ona z dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, dostępnej dla spółki, która organizuje posiedzenia swoich organów oraz aplikacji eVoting-board, przeznaczonej dla członków tych organów, którzy za jej pomocą mogą oddawać głosy.

– Rozwiązanie polega na obsłudze przez system informatyczny KDPW zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym. System pozwala wziąć udział w głosowaniu tajnym i jawnym, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu, także za pomocą smartfona. Zapewnia także dostęp do wyników głosowania i ich utrwalenie na potrzeby protokołu z posiedzeniawyjaśnia Sławomir Panasiuk, Wiceprezes KDPW.

Spółki mogą skorzystać z usługi za pośrednictwem aplikacji Organy Statutowe – Głosowania dostępnej na stronie internetowej KDPW. W aplikacji tej Biuro Spółki/Biuro Zarządu zarejestruje każde głosowanie oraz wskaże osoby uprawnione do głosowania, wprowadzając ich imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej. Przy okazji warto dodać, że za wdrożenie aplikacji eVoting-board KDPW został wyróżniony tytułem „Lidera Technologii 2021” Gazety Finansowej.

Więcej o wykorzystaniu technologii blockchain w finansach można przeczytać w najnowszym raporcie PIIT „Blockchain w Polsce. Wersja 2.0.”. Raport można pobrać w tym miejscu: https://www.raportblockchain.pl/

Udostępnij
- REKLAMA -