PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia Energi

Podobne tematy

Półtora roku na połączenie Orlenu i Lotosu. Czy zyskają kierowcy?

Kierowcy mogą zyskać na połączeniu dwóch paliwowych koncernów. – Wzmożenie siły nabywczej Orlenu na rynkach międzynarodowych to większa możliwość pozyskiwania...

PKN ORLEN kontynuuje proces inwestycyjny w obszarze petrochemii

​W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, PKN ORLEN prowadzi analizy w kontekście budowy instalacji...

Łatwiejsze podróżowanie samochodami elektrycznymi

Orlen rozwija swoją sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Do sieci zostały właśnie włączone 4 nowe, szybkie stacje...

​PKN ORLEN podpisał 18 kwietnia br. porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy ENERGA. Zadeklarował w nim kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. To kolejny ważny etap tworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę.

– Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą ENERGA. Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego. Taką rolę odegra połączona grupa – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W zawartym porozumieniu PKN ORLEN zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad ENERGĄ, jej strategiczne inwestycje nadal będą prowadzone. Porozumienie daje natomiast możliwość weryfikacji warunków ich kontynuacji, w szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C.

PKN ORLEN zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad ENERGĄ, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej ENERGA, zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Grupy ENERGA należących do Skarbu Państwa na PKN ORLEN. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Wezwanie potrwa do 22 kwietnia 2020 r.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.