Ponad 50 milionów na kształcenie specjalistów sztucznej inteligencji

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
2 min

Na stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa przeznaczonych zostanie ponad 50 milonów złotych. 19 stycznia podpisano porozumienie o dofinansowanie Projektu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum pięciu uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem Projektu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG z WETI

Stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie AI, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa będzie możliwe dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. W ramach projektu realizowane będą studia II stopnia. W planach jest również rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej.

Merytoryczną opiekę nad projektem pełni Rada Programowa AI Tech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej członkiem jest dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej.

- Advertisement -

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców ostatecznych: uczelni, które będą korzystały ze wsparcia w zakresie wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz uczestników tworzonych studiów stacjonarnych II stopnia

Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021-27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto w efekcie realizacji Projektu grupa uczestników studiów wyższych zdobędzie zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Studenci, którzy na Politechnice Gdańskiej już w tym roku akademickim rozpoczną studia na nowych specjalnościach, stworzonych w ramach Projektu – Uczenie maszynowe i Sztuczna Inteligencja, będą mieli zapewnioną ścisłą współpracę z wysokiej klasy specjalistami i naukowcami, wykłady światowej klasy ekspertów, staże i wizyty w firmach i jednostkach zaangażowanych w rozwój SI, finansowane wyjazdy na konferencje międzynarodowe, szkoły letnie, etc., a także indywidualną opiekę merytoryczną kadry naukowo-dydaktycznej.

Udostępnij
- REKLAMA -