Ad image

Praca w IT: zarobki coraz wyższe, ale bez pracy zdalnej

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 Min Read

Według podsumowania pierwszego kwartału 2023 roku opublikowanego przez No Fluff Jobs, wciąż rosną wynagrodzenia w branży IT. Specjaliści(-tki) IT przy umowie B2B mogli zarobić w pierwszym kwartale 2023 roku od 16,8 do 23,6 tys. złotych netto + VAT, w porównaniu z 15 do 21 tys. złotych netto + VAT w analogicznym okresie w 2022 roku. Jednocześnie odnotowano wyraźny spadek ofert z opcją pracy zdalnej – z 70% w pierwszym kwartale 2022 roku do 61% w 2023 roku.

Spadek liczby ogłoszeń oferujących pracę zdalną obserwowany jest od początku 2022 roku. W pierwszym kwartale tego roku udział ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej wynosił 70,7%, jednak stopniowo malał do 64,3% pod koniec roku. W pierwszym kwartale 2023 roku, tylko 61,3% ogłoszeń oferowało pracę zdalną. W tym samym okresie wzrósł udział ogłoszeń oferujących pracę stacjonarną oraz tryb hybrydowy.

Zmiany te są związane z trendem przechodzenia z pracy zdalnej na pracę stacjonarną lub hybrydową, widocznym już wyraźnie na świecie, zwłaszcza w USA. Firmy takie jak Twitter, Snap, Disney czy Apple wprowadzają politykę “powrotu do biur” po okresie pandemii.

Branża IT wciąż odnotowuje wzrosty wynagrodzeń, co wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Równocześnie można zaobserwować zmiany zapotrzebowania na poszczególne specjalizacje. W pierwszym kwartale 2023 roku spadł udział ofert w kategorii Frontend oraz Backend, natomiast wzrosła popularność ogłoszeń związanych z Big Data oraz Business Analyst.

Eksperci zauważają, że oferty dla programistów(-ek) nie przybywają już tak gwałtownie, jak miało to miejsce w okresie pandemii, ale luka kadrowa w branży IT pozostaje wciąż ogromna. Wzrost wynagrodzeń i zmieniający się popyt na specjalistów różnych dziedzin pokazują, że branża IT dynamicznie się rozwija i dostosowuje do zmieniających się warunków na rynku pracy.