Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 w ABC Data

Podobne tematy

Polscy przedsiębiorcy nie poddają się kryzysowi. Duże zainteresowanie programami PARP

Mimo trudności wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa, programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości cieszą się dużą...

Banki będą wdrażać innowacyjne technologie finansowe

W porównaniu z krajami najbardziej rozwiniętymi polski sektor innowacyjnych finansów rozwija się znacznie wolniej. Tym czasem jego rozwój jest...

Z wakacji kredytowych można się wycofać

Pandemia pozbawiła wielu kredytobiorców pracy i dochodów. Dla wielu z nich spłata rat zaciągniętych zobowiązań hipotecznych okazała się nierealna....

W kwietniu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 316 mln zł. Szacunkowe skonsolidowane przychody narastająco za okres styczeń – kwiecień 2019 wyniosły 1 347 mln zł.

Szacunkowy wynik sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w kwietniu 2019 jest wyższy o ok. 8 proc. w porównaniu do kwietnia 2018 (+22,7 mln zł). Sprzedaż za cztery miesiące 2019 wyniosła 1 347 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+50,6 mln zł).

Spółka podaje, że w związku implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15, dane porównawcze za okres styczeń – kwiecień 2018 zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten okres. Największy wzrost sprzedaży w kwietniu 2019 roku Grupa Kapitałowa ABC Data po raz kolejny zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych (+58 proc. r/r). Sprzedaż w obszarze komponentów i hardware, w ujęciu rok do roku, była na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, natomiast niższy wynik sprzedaży odnotowano w obszarze VAD. Biorąc pod uwagę okres czterech miesięcy 2019 roku, obszar nowych technologii mobilnych zanotował wzrost sprzedaży również o 58 proc. rok do roku.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.