[the_ad_group id="105318"]

Przyszłość europejskiej telekomunikacji: Adaptacja czy restrukturyzacja?

[the_ad_group id="105318"]

Przyszłość europejskiej telekomunikacji: Adaptacja czy restrukturyzacja?

Europejska branża telekomunikacyjna stoi przed złożonym zestawem wyzwań, które stawiają kierownictwo wyższego szczebla przed trudnymi decyzjami. W tym kontekście europejskie firmy telekomunikacyjne będą musiały wybierać między integracją pionową a dezintegracją poziomą, aby sprostać tym wyzwaniom.

„Interwencje aktywnych inwestorów, potrzeba „odpowiedniej wielkości” siły roboczej, szybko zmieniająca się technologia, hiperkonkurencja, wielopoziomowe regulacje, wyzwania ESG i cyfryzacja wszystkiego zakręciło się w głowach europejskich operatorów telekomunikacyjnych”. – mówi Robert Pritchard, starszy analityk ds. technologii i usług dla przedsiębiorstw w GlobalData

Analiza GlobalData wykazała, że ​​technologia, zmieniające się łańcuchy wartości i ekstremalna konkurencja łączą się z potrzebą dalszych inwestycji w infrastrukturę, co stawia przed zarządami i inwestorami tsunami wyzwań.

„Istnieją dwa możliwe rozwiązania: wysoce wyrafinowane i zwinne zarządzanie dla pionowego modelu dostaw lub uproszczenie łańcucha dostaw i wartości. Większość europejskich operatorów zasiedziałych uważa, że ​​mogą zastosować zintegrowane podejście, ale jednocześnie milcząco akceptują potrzebę restrukturyzacji łańcucha wartości”. – dodaje Pritchard

Już teraz wiele stałych i mobilnych elementów infrastruktury fizycznej jest sprzedawanych/przenoszonych, włączanych do wspólnych przedsięwzięć lub dostarczanych w ramach powstających partnerstw, na przykład z hiperskalerami w chmurze.

„Ostatecznie dostawcy usług telekomunikacyjnych, których skala i zasoby są niewystarczające dla pełnego stosu dostaw, będą nadal dzielić się na działalność związaną z infrastrukturą („NetCos”) i operacje detaliczne, które będą gromadzić propozycje i rozwiązania od wielu partnerów („ServiceCos”). Kluczowym motorem tego jest obecnie interwencja aktywistycznych inwestorów, która, jak na ironię, może okazać się kluczowym elementem konsolidacji rynku na rynku europejskim, który wciąż charakteryzuje się wieloma systemami regulacyjnymi i tendencją do interwencji ze strony rządów krajowych”. – podsumowuje Robert Pritchard

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów