Dołącz już teraz do uczestników Plebiscytu 

BITy 2022

Równość płci w nauce to fikcja? Można to sprawdzić

Udostępnij

Eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego opracowali narzędzie IT do pomiaru równości płci w nauce. Dzięki dashboardowi OPI każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu. Dashboard powstał w ramach projektu GENDERACTION i jest dostępny na stronie https://genderaction-data-dashboard.opi.org.pl/#/.

Instytucje ze zbalansowaną liczbą kobiet i mężczyzn z większą szansą na otrzymanie grantu

Komisja Europejska i inne instytucje unijne przywiązują dużą wagę do kwestii równości płci. Aspekt ten był ważny w programie ramowym Horyzont 2020 (z niego finansowany był projekt GENDERACTION) i jest również niezwykle istotny w najnowszym programie Horyzont Europa. Szczególna uwaga zwrócona jest w nim na zapewnienie, w miarę możliwości, równowagi płci w  panelach oceniających oraz w innych gremiach doradczych, takich jak rady i grupy eksperckie. Równowaga płci w tym programie jest bardzo ważnym składnikiem zarówno etapu oceny wniosku, jak i etapu realizacji projektu. W odniesieniu do oceny wniosku obowiązywać będzie zasada, że jeżeli projekty mają równą liczbę punktów oraz taką samą liczbę punktów w kryterium doskonałości (excellence) i wpływu (impact), przy dodatkowej ocenie uwzględnia się liczbę mężczyzn i kobiet wskazanych we wniosku jako kluczowe osoby. Warto więc zadbać o zróżnicowane środowisko pracy i wprowadzić plan równości płci. Od tego może zależeć dofinansowanie projektu badawczego ze  środków unijnych. Warto podkreślić także, że począwszy od tego roku, instytucje naukowe uczestniczące w programie muszą posiadać plany równości płci.

Dostrzegając coraz większe znaczenie różnorodności w polityce UE, badacze i eksperci OPI wzięli udział w  projekcie GENDERACTION. W ramach niego opracowali specjalne narzędzie IT do mierzenia równości płci.

– W projekcie GENDERACTION, w którym wzięli udział badacze OPI, udało się połączyć aspekt społeczny, czyli analizowania polityki naukowej w obszarze równości płci z aspektem technicznym, czyli budowaniem narzędzi, które wspomagają podejmowanie decyzji w tym zakresie. W projekcie pracowali zarówno nasi informatycy, jak i eksperci z zakresu analizy danych. Efektem tych prac jest narzędzie IT, które w prosty sposób mierzy równość płci. Każdy może skorzystać z dashboardu OPI i  sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn na różnych poziomach nauki, do czego serdecznie zachęcammówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Konsorcjum projektu GENDERACTION składało się z aż 13 członków i 5 partnerów stowarzyszonych. Całość koordynował Instytut Socjologii Czeskiej Akademii Nauk. Budżet projektu wyniósł prawie dwa miliony euro.

Dashboard OPI mierzy równość płci w UE

W początkowych fazach GENDERACTION opracowano specjalne wskaźniki do mierzenia równości płci. Gdy były już gotowe, przystąpiono do przygotowania odpowiedniego narzędzia. Eksperci OPI pobrali wiarygodne dane z zewnętrznych źródeł, przede wszystkim z Europejskiego Urzędu Statystycznego, czyli Eurostatu oraz z OECD. Następnie dane były przetwarzane z użyciem języków R lub Python. Stosowano algorytmy estymacyjne, aby zapewnić kompletność danych i ich użyteczność do śledzenia trendów. Później, w warstwie środkowej obrazów danych i zapytań, użyto języka SQL, a pewne dane dodano do bazy ręcznie np. dane z raportów Komisji Europejskiej She Figures. W końcowej fazie analityczki OPI opracowały raporty w formie dynamicznej, i tak powstał dashboard OPI.

– Użytkownik strony https://genderaction-data-dashboard.opi.org.pl/#/ otrzymuje dostęp do wiarygodnych informacji. Znaleźć tu można dane w podziale na płeć dotyczące studentów, absolwentów i pracowników naukowych w określonych dziedzinach. Może porównać także, jak kształtuje się sytuacja w Polsce, na tle innych państw UE-27. Użytkownik dashboardu OPI uzyska również ciekawe informacje, jak różnorodność pod względem płci wpływa na innowacyjność danego państwamówi dr Anna Knapińska, adiunktka w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI.

Warto dodać, że projekt GENDERACTION będzie kontynuowany. Pierwszego czerwca tego roku zainaugurowany został GENDERACTIONplus w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy również bierze w nim udział.

Jak wygląda równość płci w polskiej nauce?

Z danych otrzymanych z dashboardu OPI wynika, że w polskiej nauce potrzebna jest intensyfikacja działań w kierunku równości płci. Pod względem udziału kobiet wśród profesorów sytuacja w Polsce wygląda podobnie jak w innych państwach UE-27 – (Polska – 25 proc., UE-27 – 26 proc.). Natomiast udział kobiet w gremiach decyzyjnych jest już nieco niższy niż średnia dla UE-27 (Polska – 25 proc, UE-27 – 31 proc.). Największą różnicę widać natomiast w liczbie doktorantek w naukach ICT (Polska – 10 proc., UE-27 – 23 proc).

Więcej na temat równości płci i dashboardu w najnowszym, 13. odcinku Akademii OPI PIB

Źródło:OPI PIB

Zobacz

Sasin: szczegóły projektu dot. opodatkowania nadmiarowych marż w ciągu 2 tygodni

Szczegóły projektu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych marż będą przedstawione w ciągu 2 tygodni - poinformował w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Chcemy przewidzieć mechanizm odpisywania od podstawy opodatkowania inwestycji, żeby dać impuls inwestycyjny - dodał.

Pracownicy, czyli wewnętrzne cyberzagrożenie przedsiębiorstw

Atakujący regularnie próbują wykorzystać luki w zabezpieczeniach w celu...

Na prąd z elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim jeszcze trochę poczekamy

W czerwcu 2025 r. popłynie pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych, PKN Orlen i PGE będą generować z tych farm 2,9 GW - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Wiceszef MAP Maciej Małecki dodał, że OZE nigdy nie rozwijało się tak szybko jak za rządów PiS.

Gazociągiem Baltic Pipe płynie już gaz do Polski. PGNiG odgrywa kluczową rolę

Rusza przesył gazu gazociągiem Baltic Pipe - poinformowała w sobotę spółka Gaz-System. Gazociągiem Baltic Pipe płynie już gaz do Polski - dodał na Twitterze Baltic Pipe Project. Przez około dwa miesiące gazociąg będzie działał z ograniczoną mocą.

Firma z zachodniopomorskiego wprowadziła do obrotu fałszywe faktury. “Prezes nie interesował się sprawami spółki”

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że „znikający podatnik”...

W poniedziałek ropa drożeje o około 4 proc.

W poniedziałek po południu ropa Brent drożeje o ponad 3,8 proc., a ropa WTI o prawie 4,4 proc.
- Reklama -

REKLAMA