Rynek PC nurkuje w dół. “To największy spadek popytu od lat ’90.”

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
8 min

Światowe dostawy komputerów osobistych wyniosły łącznie 65,3 mln sztuk w czwartym kwartale 2022 r., co stanowi spadek o 28,5% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r., według wstępnych wyników firmy Gartner, Inc. Oznacza to największy kwartalny spadek dostaw, odkąd firma Gartner zaczęła śledzić rynek komputerów osobistych w połowie lat 90. W całym roku dostawy komputerów osobistych osiągnęły 286,2 mln sztuk w 2022 r., co oznacza spadek o 16,2% w porównaniu z 2021 r.

„Przewidywanie globalnej recesji, zwiększona inflacja i wyższe stopy procentowe miały duży wpływ na popyt na komputery osobiste”powiedziała Mikako Kitagawa , dyrektor ds. analityki w firmie Gartner. „Ponieważ wielu konsumentów ma już stosunkowo nowe komputery PC, które zostały zakupione podczas pandemii, brak przystępności cenowej zastępuje jakąkolwiek motywację do zakupu, powodując spadek popytu na komputery osobiste do najniższego poziomu od lat”.

„Rynek komputerów klasy korporacyjnej również odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego”dodał Kitagawa. „Popyt na komputery PC wśród przedsiębiorstw zaczął spadać w trzecim kwartale 2022 r., ale obecnie rynek przeszedł od miękkości do pogorszenia. Nabywcy korporacyjni wydłużają cykle życia komputerów PC i opóźniają zakupy, co oznacza, że ​​rynek biznesowy prawdopodobnie nie powróci do wzrostu przed 2024 r.”

Jednocześnie w pierwszej połowie 2022 r. zaczęły narastać wyższe poziomy zapasów komputerów osobistych, które stały się wąskim gardłem dla rynku komputerów osobistych. Niska podaż komputerów osobistych spowodowana wysokim popytem i zakłóceniami w łańcuchu dostaw do 2021 r. szybko przekształciła się w nadwyżkę podaży, gdy popyt szybko i znacząco spadł.

Trzej najwięksi dostawcy na światowym rynku komputerów osobistych nie zmienili się w czwartym kwartale 2022 r., a Lenovo utrzymało pozycję nr 1 pod względem dostaw (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Wstępne szacunki światowych dostaw jednostek PC dla 4Q22 (tysiące jednostek)

Spółka 4Q22 Przesyłki 4Q22 Udział w rynku (%) 4Q21 Przesyłki 4Q21 Udział w rynku (%) 4Q22-4Q21 Wzrost (%)
Lenovo 15663 24.0 21 933 24.0 -28,6
HP Inc. 13216 20.2 18646 20.4 -29,1
Dell 10884 16.7 17280 18.9 -37,0
Apple  7011 10.7 7807 8.6 -10.2
ASUS 4876 7,5 6078 6.7 -19,8
Acer 3589 5.5 6104 6.7 -41,2
Inni 10051 15.4 13447 14.7 -25,3
Całkowity 65292 100,0 91296 100,0 -28,5

Uwagi: Dane obejmują komputery stacjonarne i laptopy wyposażone w system Windows, macOS i Chrome OS. Wszystkie dane są szacowane na podstawie wstępnego badania. Ostateczne szacunki mogą ulec zmianie. Statystyki oparte są na przesyłkach sprzedanych do kanałów. Liczby mogą nie sumować się do pokazanych sum ze względu na zaokrąglenia.
Źródło: Gartner (styczeń 2023)

Podczas gdy Lenovo utrzymało 24% udziału w rynku, firma odnotowała największy spadek od czasu, gdy Gartner zaczął śledzić rynek komputerów osobistych. Dostawy Lenovo spadły we wszystkich regionach z wyjątkiem Japonii, spadając o ponad 30% w regionie EMEA i Ameryce Łacińskiej.

HP i Dell również doświadczyły historycznie gwałtownych spadków. HP najbardziej ucierpiało na rynku EMEA, gdzie dostawy spadły o 44% rok do roku. W przypadku firmy Dell słaby popyt na rynku dużych przedsiębiorstw wpłynął na dostawy w drugiej połowie 2022 r.

Przegląd regionalny

Amerykański rynek komputerów osobistych spadł o 20,5% w czwartym kwartale 2022 r., odnotowując szósty z rzędu kwartał spadku dostaw. Zgodnie z trendem panującym na światowym rynku komputerów osobistych, wydatki na komputery osobiste zarówno konsumenckie, jak i biznesowe spadły z powodu warunków ekonomicznych.

„Nawet gdy sprzedawcy oferowali duże rabaty na komputery PC w okresie świątecznym, próbując obniżyć zapasy, konsumenci nie dali się przekonać, by oszczędzić swoje pieniądze” — powiedział Kitagawa.

HP zajął pierwsze miejsce na rynku komputerów osobistych w USA pod względem dostaw z 26,8% udziałem w rynku. Na drugim miejscu uplasował się Dell z 23,4% udziałem w rynku komputerów PC w USA (patrz Tabela 2).

Tabela 2. Wstępne szacunki dostaw komputerów PC do dostawców w 4Q22 (tysiące jednostek)

Spółka 4Q22 Przesyłki 4Q22 Udział w rynku (%) 4Q21 Przesyłki 4Q21 Udział w rynku (%) 4Q22-4Q21 Wzrost (%)
HP Inc. 4582 26,8 5380 25.0 -14,8
Dell 4005 23.4 5925 27,5 -32,4
Apple 2936 17.2 3030 14.1 -3.1
Lenovo 2387 14.0 3147 14.6 -24,2
ASUS 954 5.6 906 4.2 5.3
Acer 729 4.3 1125 5.2 -35,1
Inni 1511 8.8 2001 9.3 -24,5
Całkowity 17104 100,0 21513 100,0 -20,5

Uwagi: Dane obejmują komputery stacjonarne i laptopy wyposażone w system Windows, macOS i Chrome OS. Wszystkie dane są szacowane na podstawie wstępnego badania. Ostateczne szacunki mogą ulec zmianie. Statystyki oparte są na przesyłkach sprzedanych do kanałów. Liczby mogą nie sumować się do pokazanych sum ze względu na zaokrąglenia.
Źródło: Gartner (styczeń 2023)

Rynek komputerów osobistych w regionie EMEA odnotował historyczny spadek o 37,2% rok do roku w wyniku splotu niepokojów politycznych, presji inflacyjnych, podwyżek stóp procentowych i zbliżającej się recesji.

Spadek tej wielkości ma miejsce tylko wtedy, gdy popyt na rynku faktycznie się zatrzymuje”powiedział Kitagawa. „Zaufanie biznesu i konsumentów w regionie EMEA spadło, co doprowadziło do ogromnego spadku popytu na komputery osobiste. Ogromny wzrost zapasów również poważnie ograniczył możliwości sprzedaży, ponieważ sprzedawcy koncentrują się na przenoszeniu starych zapasów”.

Rynek Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii spadł o 29,4% rok do roku, głównie z powodu rynku w Chinach. Podczas gdy czwarty kwartał był tradycyjnie szczytem sezonu na chińskim rynku komputerów osobistych, cięcia budżetowe wprowadzone przez chiński rząd i niepewność co do zmiany polityki COVID doprowadziły do ​​znacznego spadku ogólnego popytu na komputery PC.

Przegląd roczny: załamania na rynku komputerów osobistych po boomie związanym z pandemią COVID-19

Światowe dostawy komputerów osobistych wyniosły w 2022 r. 286,2 mln sztuk, co oznacza spadek o 16,2% w stosunku do 2021 r. i najgorszy roczny spadek dostaw w historii śledzenia komputerów przez firmę Gartner (patrz Tabela 3).

Tabela 3. Wstępne szacunki światowych dostaw jednostek PC do 2022 r. (tysiące jednostek)

Spółka 2022 Przesyłki Udział w rynku w 2022 r. (%) 2021 Przesyłki Udział w rynku w 2021 r. (%) 2022-2021 Wzrost (%)
Lenovo 68 997   24.1 83449 24.4 -17,3
HP Inc. 55558   19.4 74181 21.7 -25,1
Dell 50007   17,5 59560 17.4 -16.0
Apple 27 911   9.8 26 944 7.9 3.6
Asusa 20662   7.2 21634 6.3 -4,5
Acer 18708   6.5 24256 7.1 -22,9
Inni 44353   15,5 51703 15.1 -14,2
Całkowity 286,197 100,0 341727 100,0 -16,2

Uwagi: Dane obejmują komputery stacjonarne i laptopy wyposażone w system Windows, macOS i Chrome OS. Wszystkie dane są szacowane na podstawie wstępnego badania. Ostateczne szacunki mogą ulec zmianie. Statystyki oparte są na przesyłkach sprzedanych do kanałów. Liczby mogą nie sumować się do pokazanych sum ze względu na zaokrąglenia.
Źródło: Gartner (styczeń 2023)

„Całkowite dostawy komputerów osobistych w 2022 roku były zbliżone do poziomów sprzed COVID, a dostawy w 2019 roku znacznie poniżej 300 milionów sztuk”powiedział Kitagawa. „Przemysł PC przeżywał bardzo niezwykłe wzloty i upadki w ciągu ostatnich 11 lat. Po wyjątkowym okresie wzrostu w latach 2020-2021 spowodowanym pandemią, rynek wyraźnie rozpoczął trend spadkowy, który potrwa do początku 2024 roku.”

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *