- Reklama -

Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Sygnity

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Sygnity S.A. poinformował, że Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 marca 2020 r. zdecydował o ogłoszeniu upadłości spółki Geomar.

Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji przekazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., spółka wskazała, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w marcu 2019 r., Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, spółka zaprzestała konsolidowania wyników spółki Geomar, co zostało odzwierciedlone już w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -