Sektor IT kwitnie mimo kryzysu: prognozy na rok 2023 wskazują na wzrost

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min
4 min

Według najnowszej prognozy firmy Gartner, światowe wydatki na IT osiągną 4,6 biliona USD w 2023 r., co oznacza wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2022. Wszystkie regiony świata mają odnotować dodatni wzrost wydatków na IT, pomimo trudności makroekonomicznych.

John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst w firmie Gartner, stwierdził, że cyfrowa transformacja nie spowalnia, mimo że wzrost PKB i wysoka inflacja będą utrzymywać się na stałym poziomie w wielu krajach. Kluczowe będzie ustalenie priorytetów, aby dyrektorzy IT mogli zoptymalizować wydatki, jednocześnie wykorzystując technologię do zmiany wartości ofert, przychodów i interakcji z klientami.

W 2023 r. segment oprogramowania zanotuje dwucyfrowy wzrost, gdyż przedsiębiorstwa będą priorytetowo traktować zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie produktywności, automatyzację i inicjatywy transformacyjne oparte na oprogramowaniu. W przeciwnym kierunku, segment urządzeń spadnie o prawie 5% ze względu na spadającą siłę nabywczą konsumentów i brak zachęty do zakupu.

W dobie trudności gospodarczych, przedsiębiorstwa dążą do utrzymania równowagi w wydatkach na IT. Zjawisko to jest widoczne w dychotomii wydatków na technologie wspierające działalność oraz inwestycjach w innowacje. Na przykład, utrzymanie istniejących centrów danych jest finansowane, ale nowe wydatki są kierowane na rozwiązania w chmurze.

Segment usług IT będzie kontynuował trajektorię wzrostu do 2024 r., głównie dzięki rynkowi infrastruktury jako usługi, który ma wzrosnąć o ponad 30% w 2023 r. Po raz pierwszy kluczowym czynnikiem wzrostu wydatków na usługi chmurowe jest cena, a nie tylko zwiększone wykorzystanie.

Kryzysy bankowe, takie jak upadek Silicon Valley Bank, Signature Bank i Credit Suisse, mogą wpłynąć na startupy technologiczne, które będą musiały stawić czoła pytaniam i kontroli ze strony interesariuszy. Dyrektorzy techniczni powinni być przygotowani na ewentualne zakłócenia, oszczędzając kapitał obrotowy, monitorując wpływy na gotówkę, zabezpieczając dostęp do kredytów oraz pilnując talentów i kultury.

Wreszcie, w przypadku zwolnień wpływających na branżę technologiczną, nadal istnieje krytyczny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej IT. Popyt na talenty technologiczne znacznie przewyższa podaż, co prawdopodobnie utrzyma się do 2026 r. w oparciu o prognozowane wydatki na IT.

Lovelock podkreśla, że zwolnienia w sektorze technologicznym nie oznaczają końca niedoboru talentów IT. Wydatki na usługi IT wewnętrzne spowalniają we wszystkich branżach, a przedsiębiorstwa nie nadążają za podwyżkami płac. W rezultacie, firmy będą wydawać więcej pieniędzy na utrzymanie mniej pracowników i zwrócą się do firm świadczących usługi IT, aby wypełnić luki.

Aby radzić sobie z tymi wyzwaniami, przedsiębiorstwa będą musiały wypracować nowe strategie dotyczące przyciągania, zatrudniania i zatrzymywania wykwalifikowanych specjalistów IT. Możliwe, że będą musiały zwiększyć inwestycje w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników oraz tworzyć elastyczne środowisko pracy, które przyciąga i utrzymuje najlepsze talenty.

W międzyczasie, rządy, instytucje edukacyjne i organizacje non-profit będą musiały również dostosować się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy w sektorze IT. Współpraca między tymi podmiotami będzie kluczowa, aby rozwijać programy edukacyjne i inicjatywy wspierające rozwój kariery, które pomogą zaspokoić rosnący popyt na wykwalifikowane talenty technologiczne.

Podsumowując, prognozy Gartnera wskazują na wzrost wydatków na IT w 2023 r. pomimo trudności gospodarczych na świecie. Kluczowe będzie dostosowanie strategii przez przedsiębiorstwa, dyrektorów technicznych oraz rządowe i edukacyjne instytucje, aby zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z cyfrową transformacją, awariami banków i niedoborem talentów w sektorze IT.

SOURCES:Gartner
Udostępnij
1 Comment

Dodaj komentarz