Sektor publiczny – 5 głównych trendów technologicznych w 2024 roku

W 2024 roku, w obliczu rosnących napięć globalnych i nieustających cyberzagrożeń, rządy na całym świecie stają przed wyzwaniem zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i dostępności usług publicznych. Eksperci z Gartner, Inc. wyróżnili pięć kluczowych trendów technologicznych, które mają kluczowe znaczenie dla modernizacji i optymalizacji działania sektora publicznego.

Kuba Kowalczyk - Dziennikarz Brandsit
3 min

Sektor publiczny stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem modernizacji usług. Analitycy z Gartner, Inc. zidentyfikowali pięć kluczowych trendów technologicznych, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki rządy spełniają oczekiwania obywateli w 2024 roku i później.

1. Bezpieczeństwo adaptacyjne

W obliczu stale ewoluującego krajobrazu cyberzagrożeń, adaptacyjne bezpieczeństwo staje się niezbędne. Przewiduje się, że do 2028 roku aż 70% wdrożeń sztucznej inteligencji w sektorze publicznym będzie wykorzystywane do wykrywania zagrożeń i reagowania na incydenty. AI nie zastępuje ludzi, lecz wzmacnia ich zdolności, dostosowując narzędzia, techniki i talenty do zmieniających się zagrożeń.

2. Ekosystemy tożsamości cyfrowej

Tożsamość cyfrowa staje się osią, wokół której budowane są nowe ekosystemy rządowe. Przewiduje się, że do 2026 roku co najmniej 500 milionów użytkowników smartfonów będzie korzystać z cyfrowych portfeli tożsamości, opartych na technologii rozproszonej księgi. Rządowi CIO mają szansę kształtować te ekosystemy, wspierając rozwój i regulacje związane z cyfrową identyfikacją obywateli i organizacji.

3. AI dla inteligencji decyzyjnej

Ponad 70% agencji rządowych do 2026 roku planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do wspierania decyzji administracyjnych. Rozwój uczenia maszynowego, analityki i generatywnej AI ma przyczynić się do usprawnienia procesów i podniesienia jakości świadczonych usług. Kluczem do sukcesu będzie zarządzanie i integracja tych narzędzi z istniejącymi systemami.

4. Zwinność platformy cyfrowej

Coraz więcej organizacji rządowych przyjmuje rozwiązania oparte na platformach, takie jak chmury przemysłowe czy platformy low-code, które pozwalają na szybką adaptację i skalowanie usług. Gartner zaleca wdrożenie strategii wielochmurowej, co może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i złożoności związanej z modernizacją starych systemów.

5. Programowe zarządzanie danymi

Dane stanowią fundament dla podejmowania decyzji w każdej organizacji rządowej. Przewiduje się, że do 2026 roku, 60% tych organizacji będzie prioritetyzować inwestycje w automatyzację procesów biznesowych, zwiększając tym samym wykorzystanie danych w decyzjach strategicznych. Efektywne zarządzanie danymi, wspierane przez AI, stanie się kluczowym elementem w poprawie jakości i wydajności operacyjnej rządów.

Dążenie do innowacji w technologii publicznej jest nie tylko odpowiedzią na bieżące wyzwania, ale przede wszystkim inwestycją w przyszłość. Przyjmując te pięć trendów, rządowi liderzy mogą nie tylko usprawnić działanie swoich organizacji, ale także zaoferować obywatelom usługi na wyższym poziomie, odpowiadając na ich rosnące oczekiwania w zakresie dostępności, bezpieczeństwa i efektywności.