Sescom wypracował prawie 50% wzrost sprzedaży

W roku obrotowym 2022/23, Sescom, renomowana firma w sektorze Facility Management, wykazała znaczący wzrost przychodów o 46% do 229,3 mln zł, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych i geopolitycznych. Wzrost ten, wsparty 111-procentowym wzrostem zysku EBITDA, potwierdza dynamiczny rozwój firmy i jej adaptacyjność na zmiennym rynku.

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
3 min

Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23 (październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.). W analizowanym okresie sytuacja w segmencie podstawowym, jakim jest Facility Management (FM), odnotowała znaczący wzrost – przychody wzrosły w ujęciu rok do roku o 46 proc., do 229,3 mln zł. 80,1 mln zł przychodów zostało wygenerowanych poza Polską. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa na poziomie zysku EBITDA, którego wartość zwiększyła się rok do roku o 111 proc. do 23,6 mln zł. Wynik netto segmentu wyniósł 9,6 mln zł wobec 4,4 mln zł w 2021/22.

– Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i niepewnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy, miniony rok obrotowy okazał się względne stabilny. Wykorzystaliśmy ten czas na dalszy rozwój organiczny, komercjalizację nowych rozwiązań, a także nabycie PCB Technical Solutions w Wielkiej Brytanii. Dobre wyniki za miniony rok to rezultat połączenia tych trzech czynnikówtłumaczy Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Sescom rozwija również segment technologii wodorowych poprzez autorskie rozwiązania umożliwiające wykorzystanie wodoru m.in. w energetyce czy ciepłownictwie, takie jak kocioł wodorowy i elektrolizer. Spółka nadal pracuje nad doprowadzeniem swoich rozwiązań do etapu komercjalizacji. Wynik EBITDA segmentu technologii wodorowych wyniósł -1,9 mln zł (-3,5 mln zł rok wcześniej), natomiast wynik netto 10,7 mln zł. Sescom zaznacza jednak, że zaraportowany zysk z działalności wodorowej ma charakter jednorazowy i wynika z ujęcia w przychodach finansowych rozliczenia utraty kontroli nad spółką SES Hydrogen Energy sp. z o.o. w kwocie 14,7 mln zł.

Sescom kontynuuje wzrosty w pierwszym kwartale 2023/24

Sescom w I kwartale nowego roku obrotowego 2023/2024, tj. w okresie październik-grudzień
2023 r. wypracował, zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi, 69,1 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 46,7 mln zł rok wcześniej (+48% r/r). 

– Cały czas pracujemy nad zwiększeniem skali działania i dobre wyniki za I kwartał są tego efektem. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży to również efekt zeszłorocznej niskiej bazy, ponieważ w I kwartale 2022/2023 naszej sprzedaży nie wzmacniały jeszcze wyniki spółki PCB. W akwizycjach dostrzegamy możliwość przyspieszenia wzrostów, dlatego też w tym roku chcemy dokonać kolejnego przejęcia. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń na rynku niemieckim, widzimy w tym kraju duży potencjał osiągnięcia znaczącego efektu synergii i właśnie tam poszukujemy nowego celu akwizycjiwyjaśnia prezes Halbryt.