Sygnity chce pozyskać nawet 12 mln z emisji akcji serii Z

Na ostatnim walnym zgromadzeniu Akcjonariusze Sygnity postanowili o emisji prywatnej do 10 mln akcji serii Z. Spółka chce pozyskać z niej 10-12 mln zł. Będzie to powiązane z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Uchwała głosi, że emisja będzie obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000,00 akcji na okaziciela serii Z. Objęcie akcji odbędzie się poprzez złożenie oferty przez Spółkę oznaczonym adresatom. Ich liczba nie może przekraczać 149, gdyż oferta nie byłaby wówczas ofertą prywatną. Do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z upoważniono Radę Nadzorczą większością 4/5 głosów. Jednak cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż 1 lutego 2018 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.