Sztuczna inteligencja nie wpłynie na wydatki na IT – zaskakująca prognoza Gartnera

ChatGPT W 2024 roku światowe wydatki na technologie informacyjne (IT) osiągną niespotykany dotąd poziom 5 bilionów dolarów, co oznacza wzrost o 6,8% w stosunku do poprzedniego roku. Ta tendencja, pomimo imponujących liczb, ukazuje złożony pejzaż branży IT, gdzie innowacyjne technologie takie jak generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) spotykają się z wyzwaniami, takimi jak "zmęczenie zmianami" wśród liderów IT.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

W 2024 roku, światowe wydatki na IT osiągną rekordowy poziom 5 bilionów dolarów, wzrastając o 6,8% w porównaniu z poprzednim rokiem, jak wskazuje najnowsza prognoza Gartnera. Ta dynamika, choć imponująca, oznacza spowolnienie w stosunku do wcześniejszych oczekiwań, które przewidywały wzrost na poziomie 8%.

Sztuczna inteligencja – potencjał bez bezpośredniego wpływu na wydatki IT

Zaskakujące jest, że generatywna sztuczna inteligencja (GenAI), choć wzbudza ogromne zainteresowanie, nie przekłada się jeszcze bezpośrednio na znaczący wzrost wydatków na IT. Jest to porównywalne do innych rewolucyjnych technologii, takich jak IoT czy blockchain, które również miały ograniczony bezpośredni wpływ na wydatki w IT. 2024 rok ma być okresem, w którym organizacje skupią się na planowaniu i integracji GenAI, jednak tradycyjne czynniki takie jak rentowność i siła robocza nadal będą dominować w kwestii wydatków.

Usługi IT – nowy lider wydatków

Interesującym zwrotem jest to, że usługi IT staną się w 2024 roku największym segmentem wydatków na IT, z oczekiwanym wzrostem o 8,7% do poziomu 1,5 biliona dolarów. Ten wzrost jest napędzany głównie przez inwestycje przedsiębiorstw w projekty usprawniające i optymalizujące działalność, co jest kluczowe w okresie niepewności gospodarczej.

Prognoza ogólnoświatowych wydatków na IT (w milionach dolarów amerykańskich)

 

Wydatki na rok 2023

Wzrost w 2023 r. (%)

Wydatki na rok 2024

Wzrost w 2024 r. (%)

Systemy centrów danych

243 063

7,1

261 332

7,5

Oprogramowanie

699 791

-8,7

732287

4,6

Urządzenia

913,334

12,4

1 029 421

12,7

Usługi informatyczne

1 381 832

5,8

1 501 365

8,7

Usługi komunikacyjne

1 440 827

1,5

1 473 314

2,3

Ogólnie IT

4 678 847

3,3

4 997 718

6,8

Wydatki konsumenckie – stabilność z niewielkim wzrostem

Wydatki konsumenckie na urządzenia i usługi komunikacyjne pozostają stabilne, z głównym naciskiem na zmiany cen i cykle wymiany. Oznacza to, że rynek konsumencki doświadcza tylko stopniowego wzrostu, co nieuchronnie prowadzi do dominacji oprogramowania i usług.

IT przenosi się do przodu

Rola działów IT w przedsiębiorstwach ewoluowała od zaplecza do generowania bezpośrednich przychodów. W miarę jak możliwości wykorzystania technologii w przedsiębiorstwach się rozwijają, nie można spodziewać się plateau w wydatkach na IT.

Realne wyzwanie dla CIO

CIO zmagają się z “zmęczeniem zmianami”, co miało wpływ na wzrost wydatków na IT w 2023 roku, osiągając jedynie 3,3% – wzrost o 0,3% w porównaniu z 2022 rokiem. W 2024 roku oczekuje się odzyskania dynamiki, ale zmęczenie zmianami nadal ogranicza środowisko wydatków na IT. CIO wykazują opór wobec podpisywania nowych kontraktów i angażowania się w długoterminowe inicjatywy, wymagając wyższego poziomu ograniczania ryzyka i pewności wyników.

Rok 2024 stawia przed branżą IT wyzwania i możliwości. Choć wydatki rosną, dynamika jest hamowana przez zmęczenie zmianami i ostrożne podejście do innowacji. Przewaga usług IT wskazuje na zmianę priorytetów, podczas gdy GenAI i inne technologie nowej generacji wciąż czekają na swoje pełne wykorzystanie. Przyszłość wydatków na IT będzie kształtowana przez równowagę między innowacją a ostrożnością, co stanowi fascynujący paradoks współczesnej technologii.