Technologia od Panasonic może pomóc w walce z koronawirlsem

Spółka Panasonic ogłosiła, że w ramach współpracy z globalną organizacją Texcell prowadzącą badania na zlecenie, organizacja ta potwierdziła efekt hamujący technologii nanoe™ X poprzez oddziaływanie rodników hydroksylowych na nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

nanoe™ X to oryginalny jonizator generujący „atomizowane nanocząsteczki wody”, opracowany przez spółkę Panasonic. Jest to technologia atomizacji elektrostatycznej, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza „rodniki hydroksylowe zawarte w wodzie”. Decydującym czynnikiem jest użycie w technologii nanoe™ X rodników hydroksylowych, które charakteryzują się silnymi właściwościami oksydacyjnymi i wysoką reaktywnością.

Panasonic prowadzi badania nad technologią od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm .

W roku 2012 spółka Panasonic, za pośrednictwem organizacji zewnętrznej, przeprowadziła test oczyszczania z wirusa i potwierdziła skuteczność dla każdej z czterech kategorii cech biologicznych. W oparciu o uzyskane wyniki spółka ogłosiła, że technologia „ rodników hydroksylowych zawartych w wodzie” może mieć efekt hamujący na nowe wirusy .

Nowy rodzaj koronawirusa (SARS-CoV-2), który stanowi przyczynę trwającej obecnie na całym świecie pandemii, jest jednym z nowych wirusów objętych testami, dla których badania prowadzone przez Texcell potwierdziły efekt hamujący przy zastosowaniu technologii nanoe™ X. Testy wykonano w zamkniętym środowisku laboratoryjnym, a ich celem nie była ocena skuteczności w niekontrolowanej przestrzeni do życia.

Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu poprawę jakości powietrza dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu
Zbadanie efektu hamującego nanoe™ X na nowy koronawirus (SARS-CoV-2):
– Zarys
Analizę porównawczą przeprowadzono w przestrzeni badawczej o poj. 45 l, zawierającej nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), poddanego i niepoddanego oddziaływaniu technologii nanoe™ X.
– Wyniki
Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 99.99% w ciągu 2 godz.
Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia. Test nie był zaprojektowany do oceny wydajności produktu.
– Metoda i dane
Organizacja: Texcell
Przedmiot: Nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)
Urządzenie: nanoe™ X
Metoda:
– urządzenie nanoeTM X zainstalowano w odległości 15 cm od podłoża w przestrzeni badawczej o poj. 45 l.;
– kawałek gazy nasączony roztworem wirusa SARS-CoV-2 umieszczono na płytce Petriego i poddano przez określony czas działaniu technologii nanoeTM X;
– określono miano zakaźne wirusa, które posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika jego zahamowania.
– Wyniki
Przedmiot – Wskaźnik zahamowania wirusa* – Pojemność – Czas trwania
SARS-CoV-2 ——— 99,99% ——————— 45L ————- 2 godz.
Uwagi:
Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, której specjalizacje obejmują: testy wirusowe, oczyszczanie z wirusa, profilowanie immunologiczne, B+R oraz magazynowanie komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice ‒ dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice ‒ dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice ‒ dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.
Działając na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się cenioną wiedzą fachową z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych.
Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.
Główne doniesienia z prowadzonych analiz:
– 12 maja 2009 r.:Potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie;
– 20 października 2009 r.: Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy;
– 20 lutego 2012 r.:Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów;
– 16 stycznia 2014 r.:Stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują wzrost grzybów na podłożu w postaci żółtego piasku.
26 stycznia 2012 r. : Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się wirusa, w ramach testu oczyszczania z wirusa przeprowadzonego wspólnie z niemiecką organizacją badawczą Charles River Biopharmaceutical Services GmbH.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.