Ad image

Technologiczna rewolucja w odpowiedzialności korporacyjnej – perspektywy ESG na rok 2024

W obliczu rosnących wyzwań środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), sektor technologiczny staje się globalnym liderem w kreowaniu zrównoważonej przyszłości. Wiodące firmy technologiczne, odpowiedzialne za 2-3% globalnych emisji, podejmują coraz bardziej aktywną rolę w walce z problemami klimatycznymi, wykorzystując swoje zasoby do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które zmniejszają ich wpływ na środowisko i jednocześnie wzmacniają pozycję ich klientów.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min czytania

W obliczu rosnących wyzwań środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), sektor technologiczny staje się globalnym liderem w kreowaniu zrównoważonej przyszłości. Wiodące firmy technologiczne, odpowiedzialne za 2-3% globalnych emisji, podejmują coraz bardziej aktywną rolę w walce z problemami klimatycznymi, wykorzystując swoje zasoby do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które zmniejszają ich wpływ na środowisko i jednocześnie wzmacniają pozycję ich klientów.

Efektywność energetyczna jako priorytet

Kluczowe znaczenie ma tu efektywność energetyczna. W kontekście wzrostu cen energii, częściowo spowodowanego konfliktami geopolitycznymi i wyzwaniami logistycznymi, firmy technologiczne intensywnie szukają sposobów na optymalizację zużycia energii. Jest to podejście, które służy zarówno interesom ekonomicznym, jak i środowiskowym.

Innowacje w recyklingu i zarządzaniu zasobami

Jednym z przykładów inicjatyw w tym obszarze jest przekierowywanie ruchu sieciowego w celu zmniejszenia wpływu na klimat, a także przetwarzanie i ponowne wykorzystanie sprzętu ostatniej generacji. Takie działania nie tylko zmniejszają zapotrzebowanie na ograniczone zasoby, ale również umożliwiają krajom i osobom prywatnym dostęp do zaawansowanej technologii, która w innym przypadku byłaby poza ich zasięgiem.

AI i optymalizacja zużycia energii

W 2024 roku, jak pokazują dane GlobalData, technologia będzie odgrywać coraz większą rolę w zarządzaniu ESG. Sztuczna inteligencja (AI), choć wymaga coraz więcej energii do zasilania ewolujujących aplikacji, jest już wykorzystywana do optymalizacji zużycia energii w nowoczesnych sieciach. To podkreśla, jak technologia może oferować korzyści netto w kontekście wyzwań ESG.

Skupienie na emisjach zakresu 3 (scope 3)

Jednym z kluczowych obszarów, na które firmy technologiczne skupiają swoją uwagę w 2024 roku, są emisje zakresu 3, czyli te, nad którymi użytkownicy i klienci nie mają bezpośredniej kontroli. Stanowią one od 60% do 90% całkowitych emisji wielu firm. Wiodące przedsiębiorstwa wprowadzają raportowanie emisji do umów z dostawcami, przekształcając redukcję gazów cieplarnianych z “miłego dodatku” w niezbędny element prowadzenia działalności.

Kryzys klimatyczny może nie dominować już pierwszych stron gazet, ale wciąż pozostaje najważniejszym długoterminowym globalnym wyzwaniem. Technologia, będąca siłą napędową nowoczesnych rozwiązań ESG, w znacznym stopniu przyczynia się do sprostania temu wyzwaniu, rysując obraz przyszłości, w której zrównoważony rozwój idzie ręka w rękę z innowacją.