Thales Alenia Space oraz CloudFerro wdrożą infrastrukturę dla EUMETSAT

- Reklama -

Thales Alenia Space wraz z polską firmą CloudFerro, podpisały umowę z EUMETSAT (Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych), reprezentującą również partnerów: ECMWF ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych) i firmę Mercator Océan. Kontrakt, którego wartość przekracza kwotę 10 milionów EUR, przewiduje dostarczenie usług chmury obliczeniowej i świadczenie usług dodatkowych dla platformy WEkEO.

WEkEO to jeden z pięciu tzw. DIAS-ów (DIAS – Data Information and Access Services), czyli finansowanych przez Komisję Europejską platform gromadzących i udostępniających dane w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. WEkEO umożliwia dostęp do informacji gromadzonych przez satelity Sentinel programu Copernicus, inne satelity oraz tzw. Copernicus Services, które przetwarzają dane satelitarne pod kątem ich użycia w wybranych dziedzinach, takich jak monitoring wód, lądów, atmosfery czy zmian klimatycznych.

Umowa zakłada udostępnienie usług chmury obliczeniowej w modelu „as a service”, w szczególności mocy obliczeniowej, pamięci masowej oraz usług sieciowych. Dzięki połączeniu infrastruktury trzech partnerów przy pomocy chmury hybrydowej, użytkownicy platformy zyskają elastyczny dostęp do narzędzi i dużych zbiorów danych. Ich przetwarzanie w chmurze obliczeniowej umożliwia zmniejszenie wolumenu transferowanych danych, a także przetwarzanie informacji w modelu „pay per use”. To pozwala użytkownikom na korzystanie z danych i narzędzi analitycznych oraz budowanie własnych rozwiązań i serwisów, bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT.

Obsługa platformy WEkEO rusza w połowie kwietnia 2019 roku. Zgodnie z umową, konsorcjum Thales Alenia Space i CloudFerro będzie miało prawo do opracowywania i rozwijania dodatkowych usług komercyjnych. Partnerzy będą przetwarzać i udostępniać informacje na WEkEO do końca 2021 r, przy czym kontrakt może zostać przedłużony.

Model współpracy Thales Alenia Space i CloudFerro

Za realizację projektu odpowiada silne konsorcjum, które jest w stanie sprostać wyzwaniom technicznym, ekonomicznym i biznesowym, związanym z funkcjonowaniem platformy WEkEO. Jego głównymi członkami są: Thales Alenia Space i CloudFerro, a poza nimi: ATOS Origin, GMV, Orange i CLS. Nawiązana kooperacja wykorzystuje synergię wcześniejszych doświadczeń zebranych przez jego głównych członków przy realizacji platform DIAS i przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Jednocześnie oferuje nowe kompetencje, dzięki współpracy z pozostałymi firmami.

Thales Alenia Space, będąc głównym wykonawcą większości segmentów naziemnych dla satelitów Eumetsatu, zapewnia unikalne kompetencje w dziedzinie integracji i operowania złożonymi systemami IT dla satelitarnych obserwacji Ziemi i meteorologii.

CloudFerro wnosi do projektu doświadczenie w tworzeniu i obsłudze rozwiązań IaaS (Infrastructure as a Service) – publicznych, prywatnych i hybrydowych chmur obliczeniowych, sprawdzonych już wcześniej przy realizacji takich projektów jak DIAS CREODIAS oraz ECMWF CDS.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -